Ny velfærdsaftale fastholder ældre borgeres ret til frit valg

Et bredt flertal i Folketinget er enige om rammerne for en ny velfærdsaftale, der giver mulighed for at sætte ældreplejen fri i en række kommune. Af den nye aftale fremgår det bl.a., at det fortsat vil være muligt at etablere friplejeboliger, og at borgernes ret til frit at vælge leverandør af plejehjem bibeholdes.

Med velfærdsaftalerne får flere kommuner nu mulighed for at blive frisat fra regulering på ældreområdet. Velfærdsaftalerne er en gensidig forpligtelse mellem stat og kommune, hvor kommunerne sættes fri fra næsten al statslig lovgivning med undtagelse af få centrale hegnspæle, som fortsat vil skulle efterleves i ældreplejen. Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne unødig kommunal regulering og dokumentationskrav mv. på ældreområdet.

I velfærdsaftalerne indgår det, at der fortsat er frit valg af leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Med den nye aftale er det desuden fortsat muligt at etablere friplejeboliger, og så sikrer aftalen også de ældres ret til frit at vælge leverandør af plejehjem.

Det endelige lovforslag forventes fremsat tidligt i det kommende folketingsår og skal i første omgang gælde i tre år. 

Læs aftaleteksten – klik her.