Nyt medlemstilbud: Giv din organisation et kompetenceløft

Selveje Danmark har indgået en fordelsaftale med Institut for Konflikthåndtering. Det giver mulighed for et helhedsorienteret uddannelses- og træningsforløb målrettet trivsel, arbejdsglæde, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.

Indholdet på kurset er praksisnært og involverende og sikrer, at arbejdspladsen og den enkelte deltager får egnede værktøjer til at forebygge og håndtere de konflikter og situationer, som mødes i dagligdagen.

Undervisningen bygger på evidens og tager udgangspunkt i tre metoder

  • Den Psyko-Fysiske Metode – Helhedsorienteret undervisningsprogram der via teori, træning og øvelser formidler viden og handlemuligheder i mødet med mennesker, herunder også personer med truende, aggressiv, udadreagerende eller selvskadende adfærd.
  • Low Arousal – En ikke konfronterende, tryghedsskabende pædagogisk tilgang.
  • Arousal Profil og Guideline – Udarbejdelse af risiko- og handleprofil målrettet mennesker med særlige behov.

Som medlem af Selveje Danmark får man 15% rabat på alle ydelser, samtidig med, at man får mulighed for at få sammensat individuelle tilbud på:

  • Kurser
  • Oplæg
  • Workshops
  • Foredrag
  • Supervision og rådgivning
  • Hjælp til udarbejdelse af interne politikker og retningslinjer

 

Læs mere om fordelsaftalen – klik her