Orientering fra Selveje Danmark om corona #68

Kære medlemmer

Vi har lavet en kort opsamling på det materiale der er kommet fra Socialstyrelsen i den seneste version af retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet. I kan se den her: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/corona/retningslinjer-for-handtering-af-covid-19-pa-socialomradet-7-udgave-t.pdf

Svar på spørgsmål om blandt andet offentlig adgang

Af Socialstyrelsens opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet (version 7) fremgår det, hvordan lokaler med offentlig afgang skal forstås.

Se nedenstående definition.

Definition af offentlig adgang til sociale tilbud

Kravet om mundbind gælder indendørs i alle lokaler med adgang for offentligheden, fx i en evt. reception/indgang og/eller i fælleslokaler, men ikke på beboerens eget værelse eller bolig. Udtrykket ”adgang for offentligheden” skal forstås bredt.
Der er fx adgang for offentligheden, hvis en ubestemt kreds af pårørende, besøgende (herunder evt. udpegede faste besøgspersoner) i et eller andet omfang kan få adgang til lokalet.
Der kan således være adgang for offentligheden på nogle fællesarealer, fx en fælles gang, som besøgende skal igennem for at komme hen til beboerens eget værelse/bolig, mens der ved andre fællesarealer evt. ikke er adgang for offentligheden, fx en fælles TV-stue eller et fælles spiselokale, hvor kun beboerne og personalet har adgang.´

(Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet version 7, afsnit 2.3, side 11)

Kriterier for generel brug af værnemidler

Udover ovennævnte kan der være forhold på sociale tilbud, der gør, at der er øget risiko for smittespredning og dermed brug for værnemidler.
Det kan fx være, hvis fysiske rammer umuliggør, at der generelt kan holdes afstand, der er øget smittespredning eller nyligt har været et smitteudbrud. Det vil i disse tilfælde være relevant med en midlertidig anbefaling om, at alt personale, borgere og pårørende generelt og til hver en tid skal anvende ansigtsværnemidler.

Sundhedsstyrelsen opstiller en række forhold, der kan danne grundlag for en vurdering på fx et botilbud af, om personale, borgere og pårørende skal anvende ansigtsværnemidler generelt i alle situationer, uanset om der holdes afstand:

 • Den generelle aktuelle risiko for smitte i samfundet og lokalt, samt om der aktuelt er et udbrud på stedet.
 • De konkrete fysiske rammer, og dermed muligheden for at overholde de øvrige anbefalinger om smitteforebyggelse, herunder særligt afstand
 • Erfaring hos personale med smitteforebyggelse og infektionshygiejne.

(Retningslinjer for håndtering af COVID-19 på socialområdet version 7 side 11)

Oversigt over ændringer i opdaterede retningslinjerne
I 7. udgave af retningslinjerne er der primært foretaget ændringer i følgende afsnit:

 • 2.3. Brug af værnemidler
 • 2.4. Besøg
 • 3.1. Møder vedr. udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser
 • 5. Anbringelsesområdet
 • 6. Ferielejre og endags-aktiviteter for sårbare børn og unge og deres familier
 • 7.1 Møder med borgere
 • 8. Borgere i botilbud
 • 10. Borgere der er tilknyttet et beskæftigelses- og aktivitetstilbud


Ændringerne er markeret med en stjerne i overskriften på de pågældende afsnit.

Retningslinjerne er bl.a. ændret som følge af bekendtgørelse om krav om mundbind i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet pr. 28. oktober 2020 og det skærpede forsamlingsforbud pr. 26. oktober 2020.

Ministeriet oprette mail-hotline til spørgsmål om corona

Social- og Indenrigsministeriet har oprettet en mail-hotline til spørgsmål om reglerne vedrørende håndtering af COVID-19 er på social- og indenrigsområdet

Mailadressen er: corona@sim.dk

Hotlinen kan anvendes af sociale tilbud såvel som borgere, når de har spørgsmål til reglerne på social- og indenrigsområdet i forbindelse med COVID-19.

Hotlinen er et supplement til den information og Q/A’s, der ligger på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, og de telefoniske hotlines, der er oprettet på tværs af ministerier og i Socialstyrelsen.

Man kan altså fortsat få information om COVID-19 på socialområdet på den dedikerede side, hvor der også er svar på ofte stillede spørgsmål. Se evt. siden her.

Siden opdateres løbende, og den indeholder også numrene på hotlines, der er oprettet på tværs af ministerier og i Socialstyrelsen.

 

Venlig hilsen og så må I alle have en rigtig god dag.

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark