Orientering fra Selveje Danmark om corona #69

Kære medlemmer

Her følger en lille opdatering om situationen i Nordjylland og besøgsrestriktioner.

Nedlukning af Nordjylland

Regeringen har, som I sikkert har set, meddelt, at man vil lukke Nordjylland ned. Det har helt naturligt rejst en række spørgsmål som handler om, hvad man skal gøre i forhold til de kollegaer man har, og som hver dag bevæger sig over Limfjorden for at komme på arbejde. Den generelle anbefaling har været, at man så vidt muligt skal undgå at gøre det, men det kan jo i mange situationer være helt umuligt på velfærdsområdet. Jeg formoder, at der vil blive givet yderligere informationer, ved det pressemøde, der foreløbig er planlagt til kl. 18.00 i dag. Jeg vil derfor tillade mig at henvise til det, for aktuelt har vi simpelthen ikke modtaget yderligere information.

Vedr. offentlig adgang på tilbud underlagt besøgsrestriktioner/-forbud

Selveje Danmark har spurgt Social- og Indenrigsministeriet om hvilke regler, der gælder for sociale tilbud, som er underlagt besøgsrestriktioner/-forbud. Er disse tilbudsoffentligt tilgængelige lokaler fortsat at betragte som offentligt tilgængelige trods restriktioner/forbud?

Social- og Indenrigsministeriet skriver i et svar til Selveje Danmark:

”Det vil afhænge af om de besøgende, der fortsat kan komme på besøg på trods af restriktionerne eller forbuddet (besøg i såkaldte kritiske situationer og evt. tillige besøg af 1 -2 faste besøgspersoner), har adgang til de pågældende lokaler i forbindelse med besøget. Hvis disse besøgende har adgang til fælleslokaler, vil kravet om mundbind eller visir fortsat være gældende.”

For at læse ministeriets svar - klik her.

Der er også svar på andre spørgsmål vedr. offentlig adgang i filen. Pointerne i ministeriets svar er dog i hovedtræk gengivet i tidligere informationsmail fra Selveje Danmark.

 
Besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Vesthimmerlands Kommune

Social- og indenrigsministeren har dd indført et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale tilbud beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Besøgsrestriktionerne omfatter dog kun sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe, og som er omfattet af § 1 i bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Restriktionerne træder i kraft den 5. november 2020, kl. 14.00.

For at læse ministeriets orientering - klik her.


 Mange hilsner og alt det bedste – særligt til alle jer i Nordjylland

Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark