Orientering fra Selveje Danmark om corona #70

Kære medlemmer

Lige en meget relevant information til alle jer i og omkring Nordjylland om hvilke funktioner, der betragtes som kritiske og derfor er undtaget nedlukningen.

Socialområdet fastholdes som kritisk funktion

Socialminister Astrid Krag har her til aften i forlængelse af pressemødet kl. 18.30 meldt ud, at socialområdet betragtes som en ”kritiske funktion”. Det betyder at sociale tilbud efter serviceloven fortsætter ligesom f.eks. sundhedsområdet gør det. Ansatte kan således fortsat møde ind på arbejde og bevæge sig på tværs af kommuner i forbindelse med deres arbejde i bosteder, herberger, anbringelsessteder osv.

Enkelte områder af socialområdet bliver dog påvirket af de nye tiltag i de syv kommuner. Aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 år har indtil nu haft en undtagelse fra forsamlingsforbuddet på 10 personer, men denne undtagelse fjernes nu i de syv kommuner.

Nedenfor findes et link til pressemeddelelsen fra ministeriet:

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nov/socialomraadet-opretholdes-som-kritisk-funktion-i-syv-kommuner-med-skaerpede-restriktioner/

Jeg har ikke set en tilsvarende udmelding fra sundheds- og ældreministeren, men ovennævnte må naturligvis tillige gælde f.eks. plejehjem.

Der har ikke været en tilsvarende udmelding på beskæftigelsesområdet, hvorfor det foreløbig må antages at beskæftigelsesområdet i denne kontekst ikke betragtes som en kritisk funktion, hvorfor beskæftigelsestilbud vil være omfattet af den nordjyske nedlukning.

Vi vil naturligvis holde jer løbende orienterede når vi har yderligere information om situationen i og omkring Nordjylland..

 

Venlig hilsen – og til jer alle ”Rigtig god aften”

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark