Orientering fra Selveje Danmark om corona #74

Kære medlemmer og modtagere af ”Lidt nyt fra Selveje Danmark”

Fokus handler i disse dage rigtig meget om test og vaccinationer. I den forbindelse følger her lidt nyt om kviktest til sociale tilbud og om vaccinationsprogrammets udrulning på bl.a. hospice og socialområdet.

Kviktest til alle sociale tilbud med borgere i risikogrupper

KL har i går, den 6. januar 2021 aftalt med Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og de fire leverandører af kviktests, at der snarest muligt skal iværksættes et systematisk tilbud om kviktest af personale i kommunale, private og selvejende sociale tilbud og institutioner, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Kviktest er et tilbud til personalet, ikke et krav.

Der er i første omgang alene tale om systematiske kviktest af personale i sociale botilbud til voksne (servicelovens §§ 107, 108 og 110 og almenboliglovens § 105) samt i andre typer tilbud fx institutioner til børn og unge jf. servicelovens § 66, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.  Handicaphjælpere, der arbejder for borgere, som modtager hjælp efter servicelovens §§ 95, 96 og andre lignende hjælperordninger er således ikke omfattet aktuelt.

Danske Regioner har indgået en aftale med fire leverandører af kviktest, som indtil videre gælder til og med januar 2021. Det er indenfor denne ramme, at kviktest nu tilbydes kommunerne, og herunder private og selvejende tilbud i kommunerne. Danske Regioner forhandler aktuelt med private leverandører af kviktest om nye aftaler for februar, marts og april 2021, som vil betyde en mobil kapacitet på mindst samme niveau som nu.

Proceduren i januar bliver, at kommunerne fordeles mellem de fire private leverandører af kviktest, som herefter vil køre ud og tilbyde, samt gennemføre faste testrul for de relevante medarbejdere minimum en gang om ugen på de enkelte bo- og opholdssteder. Hensynet har været hurtigt at få iværksat systematiske test på socialområdet, da dette har været efterspurgt.

Kommunerne kender ikke alle private og selvejende tilbud indenfor kommunegrænsen. Derfor anbefaler KL følgende:

  • At I informeres om, at der skal iværksættes kviktest for personale i alle sociale tilbud og institutioner, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb (det sker med denne mail).
  • At I henvender jer til jeres beliggenhedskommune med henblik på at blive omfattet af de testrul, der skal iværksættes. For tilbud med matrikler i flere kommuner bør hver matrikel/afdeling henvende sig til den relevante beliggenhedskommune. Hensynet er, at de private leverandører af kviktest skal kunne planlægge køreruter med så lidt transporttid som muligt.
  • At I udpeger en fast kontaktperson for tilbuddet/institutionen/afdelingen, der kan bidrage til koordineringen med den private leverandører af kviktest.
  • At I udarbejder lister over, hvornår de forskellige medarbejdere er på vagt, og efterfølgende planlægger med de private leverandører af kviktest om, hvilke tidspunkter på døgnet, de skal komme ud på tilbuddet/institutionen for et gennemføre kviktest.

Systematiske PCR-test for personale på sociale tilbud og institutioner

Parallelt med ovenstående arbejder KL tæt sammen med Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet om en aftale om gennemførsel af systematiske PCR-test af personalet på sociale botilbud og institutioner, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19, svarende til den allerede gældende aftale for ældreområdet. Denne aftale forventes at kunne blive udrullet parallelt med, at der gennemføres systematiske kviktest – dog nok ikke helt i samme hastighed, som udrulningen af kviktest. PCR-test er de ”normale og langsomme” test, som håndteres og analyseres af TestCenter Danmark.

Vacciner og sociale tilbud, hospice mv.

Vi har i Selveje Danmark de seneste dage modtaget en række henvendelser fra jer omkring vaccinationer på særligt sociale tilbud med udsatte grupper og hospice. Det sker i forlængelse af at vaccinationsprogrammet på ældreområdet er godt i gang og at gruppen af modtagere dermed også kan udvides.

Selveje Danmark har fsva. hospice i dag henvendt sig til Sundhedsstyrelsen, men anmodning om at hospice betragtes på helt samme måde som ældreplejen. Det er ganske vanskeligt at forestille sig at gruppen af beboere på et hospice ikke er i mindst samme risikogruppe som ældre på et plejehjem. Der er ikke modtaget noget officielt svar på den henvendelse, og indtil den foreligger lyder anbefalingen, at man går via den behandlingsansvarlige læge, og lader det være op til en konkret sundhedsfaglig vurdering. 

Jeg håber meget, at der i praksis er fundet løsninger de den udfordring.

På socialområdet hersker der aktuelt nogen uklarhed om, hvordan man som tilbud skal forholde sig i forhold til vaccinationsgrogrammet. En del af jer har allerede været i dialog med kommuner omkring vaccination af beboere og personale, hvilket er fint. Men nogen har så oplevet at kommunerne i dag, har sagt fra. Det er sket med henvisning til et brev fra KL, der fortæller kommunerne at de (altså kommunerne) ikke skal indsende de nødvendige oplysninger til SSI.

Årsagen til den problemstilling handler om at kommunerne simpelthen ikke har hjemmel (det vil sige lov) til at behandle de personoplysninger om de enkelte beboere og medarbejdere. Den model der vil blive anvendt er nemlig den, at I skal vurdere behovet for vaccination, og så vil de der tilbydes vaccinen modtage en personlig invitation i deres eboks. Vacciner gives således ikke længere ude på den enkelte institution, men på de kommunale vaccinationscentre, der oprettes.

Så snart der er fundet en løsning på de hjemmelsudfordringer, der aktuelt gør det vanskeligt at behandle oplysninger om personale og borgere, så vil I modtage besked om det. Herefter vil det være jeres opgave at udfylde listerne, og sende dem tilbage til SSI. Med det afsæt vil der via eboks blive sendt invitation til de der skal vaccineres. Det vil ske i den rækkefølge, der findes sundhedsfagligt relevant.

KL har i øvrigt bedt mig om at understrege følgende ”sårbare borgere vil blive prioriteret over personale, og det derfor ikke kan garanteres, hvornår ovennævnte grupper af medarbejdere kan tilbydes en vaccination. Når vi beder om, at I igangsætter arbejdet nu er det for at være klar, når der åbnes bredt op for denne målgruppe”.

Jeg ved godt at ovenstående ikke giver jeg et 100 procent sikkert overblik, men nu kender i situationen, ved at I ikke er alene i den usikkerhed og så naturligvis også at I altid kan ringe, hvis der er noget vi i Selveje Danmark eventuelt kan hjælpe jer med.

 

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark