Orientering fra Selveje Danmark om corona #77

Kære alle

 Lige disse dage handler meget om vacciner. Derfor i dette ”Lidt nyt fra Selveje Danmark” mere om, hvordan man forholder sig til frontpersonale og en beskrivelse af de 12 vaccinegrupper. Afslutningsvis en kort information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om nære kontakter.

 Vacciner til frontpersonale i gruppe 4

Vaccinationsudrulningen foregår i Danmark på den måde at det sker i grupper. De grupper er sammensat således at de omfatter og prioriterer en række særligt sårbare grupper, eller grupper af personer, der i det daglige er i tæt kontakt med mennesker, der er i særlig risiko, hvis de smittes med corona. I gruppe 4 findes frontpersonale på ældre- og socialområdet, der i det daglige er i tæt kontakt med borgere i risikogruppen. Det er med andre ord i den gruppe, vi finder en lang række af jeres kollegaer.

Måden det sker på er, at alle tilbud udarbejder en liste med de relevante cpr. nr. og sender den til Seruminstituttet (SSI) via sin brancheforening, såfremt denne har indgået en databehandleraftale med SSI. Selveje Danmark har dags dato indgået en sådan databehandleraftale, og står derfor nu for indsamlingen af lister fra medlemmer af Selveje Danmark.

Er man ikke medlem af Selveje Danmark, vil man skulle gå via sin brancheforening, og er man ikke medlem nogen stedet (så kan man jo blive det😊) men indtil da har Dansk Erhverv tilbud SSI at stå for opgaven. Man skal dog først fremsende lister nå databehandleraftalerne ligger klar, det skyldes at cpr. nr. betragtes som personfølsomme oplysninger, og de kan ikke dele med mindre det er hjemmel til det.

Medlemmer af Selveje Danmark har i dag fået besked direkte om processen.

Vaccineudrulningen på det sociale område

Der hersker en vis usikkerhed omkring, hvornår forskellige grupper af borgere kan forvente at modtage en corona vaccine. Det har også været drøftet i Partnerskabet for udsatte voksne, i hvilket Selveje Danmark er repræsenteret. For måske at kaste lidt lys over det spørgsmål vedhæfter jeg et notat fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver de 12 målgrupper, og så har vi fra KL modtaget nedenstående status vedrørende vaccinationsgrupperne 4 og 5.
Klik her for at læse notat fra Sundhedsstyrelsen om vaccination på socialområdet.

 

Fra KL

Der arbejdes løbende med at forberede vaccination af borgere og medarbejdere indenfor de forskellige vaccinationsgrupper. Hvad angår socialområdet er det pt. vaccinationsgruppe 4 og 5.

Planlægningen sker på tværs af styrelser og ministerier på social- og sundhedsområdet, Danske Regioner og KL. Desuden er der dialog med brancheforeningerne, der har medlemmer blandt en lang række af de private tilbud.  

Herunder er det en faktor, at SSI administrativt ikke kan håndtere, at alle sociale tilbud enkeltvis indmelder medarbejdere og borgere. Derfor skal de indmeldes i større grupper  via kommuner og fx brancheorganisationer.

På den baggrund oprettes de i Det Danske Vaccinationsregister, så grundlaget for vaccinationen er klart.

Vaccinationsgruppe 4

Denne gruppe er alene personale, der er i Sundhedsstyrelsens prioritering af målgrupper er angivet som: ”Personale i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.”

I første omgang er det i planlægningen afgrænset til

  • På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale som har nær borgerkontakt.
  • På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

 Desuden skal det være frontpersonale med nær borgerkontakt og hvor det ikke er muligt at holde afstand.

Kommunerne laver lister over deres medarbejdere og indmelder dem samlet til SSI. Kommunerne må ikke indmelde medarbejdere fra private tilbud. Derfor er medlemmer af LOS, DI, DE, FADD og Selveje Danmark blevet orienteret direkte fra deres brancheorganisation ift. hvordan medlemmerne kan indmelde listerne til dem. Brancheorganisationerne laver så en databehandlingsaftale med SSI.

For private tilbud der ikke er medlemmer af en af de fem brancheorganisationer, har Social- og Indenrigsministeriet udsendt et brev med information om mulighederne for at indmelde medarbejdere. DI og DE har påtaget sig at indmelde medarbejdere fra disse tilbud. Af brevet fremgår, hvordan det kan ske.

Vaccinationsgruppe 5

Denne grupper er af Sundhedsstyrelsen angivet som ”Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19”.

Pt. er der indledt forberedelse af, hvordan borgeren på tilbud efter Serviceloven §108 og borgere på tilbud efter ABL §105, som samtidig også modtager støtte efter SEL §85, kan vaccineres. Der er ikke udmeldt plan og procedure for dette til hverken private, regionale eller kommunale tilbud endnu.

Det følger inden længe.  

Sundhedsstyrelsen skærper anbefalingerne for nære kontakter

Sundhedsstyrelsen skærper retningslinjerne for opsporing af nære kontakter ud fra et forsigtighedsprincip. Skærpelsen er midlertidig og gælder for nære kontakter til alle smittede personer, uanset om de er smittet ved en hurtigtest eller en PCR test.

Det betyder:

  • Alle der har opholdt sig indenfor to meter med en person, der er smittet med ny coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt.
  • Alle nære kontakter skal opretholde selvisolation indtil man har fået det andet negative testsvar.
  • Hvis man er nær kontakt til én person, som er smittet med en virusvariant, skal man selvisolere i 14 dage.

De midlertidige stramninger følger de i forvejen udmeldte restriktioner og gælder derfor for nuværende indtil den 7. februar 2021.

 

Se notatet - klik her

 

Mange hilsner

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark