Orientering fra Selveje Danmark om corona #78

Kære medlemmer m.fl.

Vi kunne naturligvis lave en nyhed om at regeringen i går forlængere de eksisterende restriktioner frem til den 28. februar – men det ved I jo alle sammen allerede😊 I stedet en opdatering omkring nye retningslinjer for test af bl.a. personale og en guide til rapportering af utilsigtede hændelser knyttet til covid-19 vaccinationer.

Lige en vigtig ting om adresser og nyheder

Vi sender i Selveje Danmark forskellige nyheder ud, og bruger i den forbindelse også forskellige kanaler. Disse ”Lidt nyt fra Selveje Danmark” knytter sig specifikt til hele corona-situationen, og de kommer ud til alle der har ønsket at modtage dem. Bare skriv en mail til kontakt@selveje.dk så kommer I også med.

Nyheder der er målrettet medlemmer af Selveje Danmark specifikt bliver sendt til lederen, direktøren, forstanderen (I ved selv, hvem I er😊), og her oplever vi i ny og næ, at der har været skift som vi ikke får information om. Det betyder så at der i en periode vil være vigtige informationer som ikke kommer frem, og det er jo ærgerligt. Så derfor må I meget gerne være opmærksomme på, om der er kommet en ny leder, som derfor måske ikke får de løbende informationer fra Selveje Danmark. Også her kan man skrive til kontakt@selveje.dk.

Sidst med ikke mindst har vi vores faste nyhedsbrev fra Selveje Danmark. Det kommer hver 14 dag, og fortæller om både nye regler, puljer, forskningsprojekter og vores løbende arrangementer. Det kan alle tilmelde sig – og I skal være hjertelig velkomne til at gøre det. Og så sker ved at sende en mail med de relevante mailadresser til – ja naturligvis kontakt@selveje.dk.

Antigentest for personale på plejecentre, sociale tilbud og daginstitutioner

Der er netop lavet en aftale, der skal sikre at personale på en række velfærdstilbud løbende kan blive testet for corona. Aftalen betyder, at der fra på mandag den 1. februar 2021 åbnes for en øget kapacitet for her træder det nye udbud af kviktest i kraft, hvilket betyder, at SOS kommer til at dække Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland, mens Care Link kommer til at dække Region Syddanmark. Der vil være en samlet kapacitet på 100.000 kviktests dagligt, heraf 60.000 mobile.

Konkret vil koordineringen af kviktest ske gennem kommunerne. Det betyder, at private plejehjem, private bo- og opholdssteder på socialområdet og private vuggestuer og børnehaver skal taget kontakt til deres beliggenhedskommune med henblik på at indgå i kommunens planlægning.

I kan her læse en mail til private leverandører af sociale tilbud mv. fra KL, som nærmere beskriver den proces, der vil knytte sig til ordningen. Af den mail vil I også kunne læse om den prioritering der vil blive anvendt. Den lyder i øvrigt:

  • De næste 14 dage er plejehjem hovedprioriteten for kviktests. I den periode testes plejehjem som udgangspunkt med antigentest de dage, hvor der ikke pcr-testes, dvs fem dage om ugen. Dette vil i denne periode lægge beslag på langt størstedelen af den mobile kviktestkapacitet.
  • I det omfang der ud over plejehjemmene er ledige mobile test til rådighed, skal disse gå til de sociale tilbud og dernæst til daginstitutioner mv.
  • Det betyder også, at det ikke bliver muligt (eller kun i meget begrænset omfang) at teste daginstitutioner med mobile test i de næste 14 dage.
  • Når de 14 dage er gået, vil man lokalt prioritere anvendelsen af kviktest med ældreområdet som første prioritet, derefter socialområdet og endelig daginstitutionsområdet. Heller ikke til den tid vil det være muligt at nå ud til alle institutioner.


Her finder I yderligere to notater til jeres information vedr. ovenstående:

 

 
Guide til rapportering af utilsigtede hændelser, der relaterer sig til covid-19 vaccine

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en guide til, hvordan man rapporterer utilsigtede hændelser (UTH), som opstår i forbindelse med vaccination mod covid-19.

Guiden indeholder bl.a. informationer om, hvad man gør ift. lokation og type af vaccine

 

Find guiden her: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/utilsigtede-haendelser-der-relaterer-sig-til-covid-19-vaccinationer/

 

Og med det vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Nyd den – også selvom den vist bliver lidt kold😊

 

 

Venlig hilsen

 

 

Jon Thorlacius Krog

Branchedirektør, MPA