Orientering fra Selveje Danmark om corona #81

Kære alle jer der modtager ”Lidt nyt”

 

Suspension af AstraZeneca

Vi nærmer os formentlig lysere tider – i mere end en forstand. Det tror jeg, vi alle sammen glæder os til, derfor er det også utroligt frustrerende at skulle informere om den 14 dages suspension som myndighederne har lagt på vaccinen fra AstraZeneca. Vi har modtaget nedenstående mail fra Sundhedsstyrelsen, og den rejser naturligvis en hel række spørgsmål, som for eksempel hvad man skal gøre, hvis man allerede har fået sit første stk. Svar på dette og en del andre spørgsmål kan I finde i de to informationsark fra Sundhedsstyrelsen, som I finder her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/FAQ-om-COVID-19-Vaccine-AstraZeneca

 

Til branche- og fagorganisationer samt relevante arbejdsgivere på sundheds-, ældre- og socialområdet

Sundhedsstyrelsen har allerede været i dialog med flere af jer om, at brugen af AstraZeneca-vaccinen nu pauseres, mens lægemiddelmyndighederne undersøger indberetningerne af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen. Der er ikke dokumenteret en kausal sammenhæng mellem vaccinen og tilfældene, men det er nødvendigt, at vi (Sundhedsstyrelsen, red.) får undersøgt mistanken nærmere, før vi kan fortsætte med vaccination med AstraZeneca.

Pauseringen rammer hele vaccinationsprogrammet, men i særligt høj grad jeres medlemmer, fordi AstraZeneca hidtil er blevet tilbudt en stor del af frontpersonalet. Vi er meget kede af, at nogle af jeres medlemmer nu ikke kan blive vaccineret som hidtil planlagt.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik. Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Vi kan desværre endnu ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Dette betyder også, at den opsamlingsrunde, som tidligere har været annonceret, afventer yderligere afklaring.  

 

Se Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om AstraZenecas vaccine samt faktaark her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/FAQ-om-COVID-19-Vaccine-AstraZeneca

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er også udgivet et notat med nærmere beskrivelse af pauseringen - klik her for at læse notatet.

 

 

Kan I alle have en rigtig dejlig weekend.

 

Venlig hilsen

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør, Selveje Danmark