Regeringen trækker lovforslag om alkoholbehandling

Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke, har trukket et lovforslag om alkoholbehandling tilbage. Forslaget ville give kommunerne større styring med området for alkoholbehandling, herunder også direkte indflydelse på, hvilke ikke-offentlige tilbud, der kunne levere alkoholbehandling. Uagtet det enkelte tilbuds kvalitet. Selveje Danmark var på den baggrund stærkt kritisk over forslaget, ligesom forslagets manglende fokus på at løfte kvaliteten i alkoholbehandlingen var bekymrede.

Selveje Danmark glæder sig derfor over, at lovforslaget nu er trukket tilbage.

Manglede politisk opbakning
Sundheds- og Ældreministeren trak forslaget, da det umiddelbart inden 1. behandling af lovforslaget stod klart, at der ikke var politisk opbakning blandt partierne til forslaget. Både på højre og venstre side af det politiske spektrum var der modstand. Også fra en lang række interessenter, herunder fra Rådet for Socialt Udsatte, Alkohol & Samfund og naturligvis Selveje Danmark var der kritiske røster.

Manglende fokus på kvalitet
En væsentlig årsag til modstanden var, at lovforslaget ikke i tilstrækkelig grad fokuserede på at løfte kvaliteten i alkoholbehandling på tværs af de offentlige og ikke-offentlige tilbud. I stedet fokuserede forslaget på at give kommunerne øget mulighed for at bestemme, hvem der skal have lov til at levere alkoholbehandling. Uagtet det enkelte tilbuds kvalitet.

Lovforslagets fokus på kommunernes økonomiske styring skyldes, at lovforslaget udspringer af økonomiaftalen ml. regeringen og kommunerne for 2021, hvor det blev aftalt at se nærmere på rammerne for offentlig finansieret alkoholbehandling. Til gengæld tog lovforslaget ikke højde for det ønske, der var blandt de politiske partier om et større fokus på at sikre en højere kvalitet.

Lovforslaget vender tilbage
Netop fordi lovforslaget udspringer af økonomiaftalen mellem regering og kommunerne, må det forventes, at lovforslaget vender tilbage i en ny udgave. Det stemmer overens med, hvad sundheds- og ældreministeren har meldt ud i forbindelse med at lovforslaget blev trukket tilbage. Ministeriet oplyser i den forbindelse følgende:

"Det står nu klart, at der er behov for en grundigere proces i forhold til forbedring af alkoholbehandlingsområdet og opfølgningen på Sundhedsstyrelsens servicetjek. Der er derfor ikke tale om spildt arbejde, selvom lovforslaget trækkes, og meldingen til kommunerne er, at regeringen ikke skrinlægger tankerne bag lovforslaget, men stadig ønsker at skabe de bedst mulige rammer for alkoholbehandlingen i Danmark.

Det er endnu uvist, om drøftelserne skal foregå sammen med øvrige initiativer på alkoholområdet eller i anden sammenhæng."

Selveje Danmark vil naturligvis følge den videre proces tæt, da området er vitalt for flere af vores medlemmer. 

For at læse Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse i forbindelse med tilbagetrækningen af lovforslaget - klik her.