Selveje Danmark bliver en del af En Vej Til Alle

Selveje Danmark er blevet en del af En Vej Til Alles forandringskoalition. En Vej Til Alle er et partnerskab, der arbejder for veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge – uanset baggrund.

En Vej Til Alle
En Vej til Alle er et partnerskab, som er igangsat af Akademiet for Social Innovation, Modstrøm – foreningen for FGU-elever og unge omkring FGU’en, Bikubefonden, Mobilize Strategy Consulting og Socialt Udviklingscenter SUS.

Partnerskabet arbejder for veje til job, uddannelse og fællesskaber for alle unge - uanset baggrund – ved bl.a. at mobilisere interessenter, beslutningstagere og praktikere til sammen at finde nye og oversete veje og løsninger på den fælles udfordring.

Selveje Danmark deltager i forandringskoalitionen
En Vej til Alle har taget initiativ til en forandringskoalition, der samler alle kræfter, der vil arbejde for veje til uddannelse, job og fællesskaber for alle unge. Det er den koalition Selveje Danmark nu er en del af sammen med arbejdsgiverorganisationer, faglige organisationer, elevorganisationer, kommuner, boligbevægelsen og andre relevante aktører.

Forandringskoalitionens rolle er at sikre fokus, skabe plads til at prøve os frem, sikre en stærk kobling mellem praksis og policy og at skabe muligheder for at skubbe på rammerne.

I Selveje Danmark deler vi koalitionens ambition om at sikre bedre rammer for, at børn og unge kan lykkes i livet. Det gør vi bl.a., fordi vi ved, at det kan betale sig – både økonomisk og menneskeligt – at investere i fællesskaberne, der griber, inkluderer og hjælper de unge.  

Læs mere om En Vej Til Alle – klik her.