Selveje Danmark holder orienteringsmøde om Folkemødet 2023

Selveje Danmark holder et virtuelt orienteringsmøde om Folkemødet 2023 for alle interesserede medlemmer. På orienteringsmødet kan man høre mere om Velfærdsteltet, og hvordan man som medlem bliver en del af det.

Til Folkemødet 2022 havde Selveje Danmark sammen med 14 medlemmer Velfærdsteltet. Velfærdsteltet skabte rammen for en lang række debatter, der på forskellige vis satte fokus på, hvordan vi som samfund skaber indsatser af høj kvalitet, får mennesker i sårbare situationer videre i livet og får mest velfærd for pengene.

Succesen vil vi gerne gentage til Folkemødet 2023, og Selveje Danmark inviterer derfor alle interesserede medlemmer til et uforpligtende orienteringsmøde, hvor man kan høre nærmere om Velfærdsteltet, og hvordan man som medlem bliver en del af det.

Det praktiske
Orienteringsmødet er uforpligtende og afholdes via Teams torsdag den 13. oktober kl. 10.00-11.00.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Tilmelding skal ske til tilmelding@selveje.dk