Selveje Danmark inviterer til temadag om patientsikkerhed

Hvorfor er det så vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser og hvordan kan man bruge dem i sit arbejde på plejehjem og sociale tilbud? Hvad går det risikobaserede tilsyn ud på i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, du kan blive klogere på til Selveje Danmarks temadag om patientsikkerhed på selvejende tilbud den 14. december.

Programmet for dagen består primært af oplæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil være oplæg om utilsigtede hændelser og det risikobaserede sundhedstilsyn og så bliver dagen rundet af med et inspirationsoplæg fra Dansk Selskabs patientsikkerhed om ”I sikre hænder”.

Der vil være tid til at stille spørgsmål og indgå i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Praktiske oplysninger
Temamødet afholdes den 14. december kl. 09.00 – 15.30 på Børsen i København.

Det er gratis for medlemmer af Selveje Danmark at deltage. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker efter først til mølle til tilmelding@selveje.dk

Der er tilmeldingsfrist den 7. december.

Læs mere – klik her