Selveje Danmark og Dansk Erhverv skriver til landets borgmestre vedrørende genberegninger af takster

Fornyelsen af de offentlige overenskomster er afsluttet og på alle områder ser man ind i substantielle lønstigninger, f.eks. 8,8 % over de kommende to år for de kommunalt ansatte medarbejdere.

En stor del af de lønstigninger udmøntes allerede i år, og skal derfor kunne rummes af den eksisterende økonomi, det rejser imidlertid et stort problem for en lang række medlemmer, i særliggrad de medlemmer, hvis takster beregnes med afsæt i kommunernes egne omkostninger. Beregninger der for alle er blevet gennemført sidste år, med afsæt i kommunernes daværende omkostninger.

Selveje Danmark har derfor sammen med Dansk Erhverv skrevet direkte til borgmestrene i samtlige de kommuner i hvilke, der ligger private og selvejende leverandører på ældreområdet og i det brev opfordret til at der er tale om så væsentlige omkostningsstigninger, at det nødvendiggør en genberegning af taksterne.

Med afsæt i brevet samt de tilbagemeldinger vi vil modtage fra kommunerne, vil vi indlede en dialog omkring problemstillingen med KL. Vi vil dog også opfordre til at man selv tager direkte kontakt til kommunen, men henblik på en løsning i forhold til jeres konkrete situation.

Se brevet - klik her.