Selveje Danmark opfordrer til at passe på faldgruber i leasingaftaler

I Selveje Danmark har vi gennem den seneste tid oplevet, at flere medlemmer kommer i klemme i leasingaftaler. Det skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at gennemskue de aftaler, der regulerer området.

Som reglerne er på leasingområdet lige nu, kan det være meget vanskeligt for den ikke-leasing kyndige at gennemskue de aftaler, der regulerer området. Konsekvenserne kan bl.a. blive, at man ender med at være bundet af en leasingaftale, selvom det leasede produkt går i stykker, hvis leasinggiveren går konkurs, eller hvis det leasede produkt aldrig rigtigt har virket.

I Selveje Danmark oplever vi, at vores medlemmer ikke nødvendigvis er opmærksomme på, at der er tale om en business to business aftale med de skærpede krav, det stiller til parterne. Det er bl.a. vigtigt at være opmærksom på konsekvenserne, når leasinggiveren overfører sine rettigheder overfor producenter eller lignende til den, der indgår aftalen. Og så er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at en leasingaftale ikke er båret af tillid, men alene af jura.

Derfor bør man, forinden der indgås leasingaftaler, altid sikre sig, at man forstår aftalens elementer til fulde. Gør man ikke det, så vil Selveje Danmarks klare anbefaling være, at man undlader at indgå en aftale.