Sidste frist for at søge tilskud til særlige sociale formål 

Ansøgningspuljens tema er at fremme borgere i udsatte positioners inddragelse og deltagelse i frivillige fællesskaber gennem projekter, der er landsdækkende eller dækker et større geografisk område. Projekterne skal således danne rammen for at mennesker, der har sociale problemstillinger, eller som er i en svær livssituation, inkluderes i frivillige fællesskaber, og får mulighed for at bidrage med de ressourcer, de har.

Hvem kan søge?
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der er landsdækkende, har et landsdækkende sigte og/eller dækker et større geografisk område.

Der er ansøgningsfrist mandag den 26. august 2022 kl. 12.00.

Læs mere – klik her.