Små ændringer i hverdagen kan have stor betydning for ældre med demens

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny erfaringsopsamling, hvor man kan få inspiration til at arbejde med sansestimuli og demensvenlig indretning i ældreplejen. Erfaringerne viser bl.a., at små ændringer i hverdagen kan have stor betydning for ældre med demens.

Sundhedsstyrelsen har samlet den centrale viden og praksiserfaringer fra 14 projekter i puljen ’Tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd’, som kan inspirere medarbejdere og ledere til at bruge sansestimuli i det daglige arbejde i ældreplejen.

Projekterne i puljen har opnået positive resultater for både borgere, pårørende og medarbejdere. Medarbejderne oplever, at arbejdet med sansestimuli har givet dem flere værktøjer til at forebygge og handle på borgernes mistrivsel og herigennem bidraget til at reducere udadreagerende adfærd. Flere projekter peger således på, at de har reduceret antallet af magtanvendelser, brug af fast vagt og forbruget af medicin hos borgerne.

Erfaringsopsamlingen henvender sig til ledere og medarbejdere på ældreområdet, som kan få:

  • En introduktion til arbejdet med sansestimuli
  • Viden og praksiserfaringer der går på tværs af projekterne, samlet i 3 temaer: Borgeren i centrum, læring og udvikling samt roller og ansvar
  • Indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge en sansestimuli-indsats
  • En eksempelsamling med 6 cases fra puljen.

Se erfaringsopsamlingen – klik her.

Webinar og temadag 
Sundhedsstyrelsen afholder et webinar og en temadag om sansestimuli i ældreplejen i foråret 2023. Der er endnu ikke fastlagt en dato, men hold øje med Selveje Danmarks nyhedsbrev eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.