Socialstyrelsen udgiver håndbog om Barnets Lov

Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024 og udgør en ny hovedlov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.

Det overordnede formål med barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.

Håndbog om barnets lov
Håndbogen om barnets lov er et opslagsværk til rådgivere og ledere, der i det daglige arbejde skal anvende den nye lov til at støtte børn, unge og familier. Både de nye og de videreførte bestemmelser beskrives, så man får en indføring i, hvad barnets lov indebærer.

Håndbogen er udformet som en guide, der kan understøtte sagsbehandlingen og omsætningen af loven i praksis. Den supplerer dermed lovteksten og de kommende vejledninger. Håndbogen gennemgår centrale bestemmelser i barnets lov og beskriver, hvad de indebærer for den konkrete sagsbehandling og for samarbejdet med børnene, de unge og deres familier.

Hent håndbogen om barnets lov – klik her.

Håndbog om ICS og udredningsværktøjet
For at støtte implementeringen af loven har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet en ny håndbog til kommunerne. Samtidig er håndbogen om sagsbehandlingsmetoden ICS (Integrated Children’s System) og udredningsværktøjet blevet opdateret.

Håndbogen om ICS (Integrated Children's System) og udredningsværktøjet, der udkom første gang i 2018, er blevet designet på ny og opdateret, så den afspejler det juridiske grundlag i barnets lov.

Selve ICS og udredningsværktøjet er uændrede, og håndbogen vil i høj grad være genkendelig for tidligere brugere.

Hent håndbogen om ICS og udredningsværktøjet – klik her.