Socialstyrelsen udgiver to nye temaer om autisme

Socialstyrelsen har løbende offentliggjort webtemaer, hvor der sættes fokus på forskellige aspekter af autismespektrumforstyrrelser. Nu har Styrelsen tilføjet to nye temaer om hhv. seksualitet og PDA, som er en forkortelse for Pathological Demand Avoidance, som på dansk oversættes til ”ekstrem kravundgående adfærd”.

PDA – ekstrem kravundgående adfærd 
Børn med PDA bliver typisk meget presset af hverdagens krav og kan opleve stor angst og en følelse af kontroltab, når de bliver bedt om at gøre helt dagligdags ting som fx at stå op og tage tøj på om morgenen.

Barnet gør det hverken med vilje eller for at være på tværs. Det er det, at selve kravet bliver stillet, ikke opgaven i sig selv, der er hovedårsag til angsten.

PDA betragtes ikke som en diagnose, men betegnes i stedet som en profil. Der er diskussion om, hvorvidt PDA er en del af autismespektret, eller skal betragtes som selvstændig profil.

Webtemaet giver - ud over en mere indgående beskrivelse af profilen – strategier og råd til sikre barnets læring og trivsel både i skolen og derhjemme. Der er også råd til udredningen og input til, hvordan man kan understøtte udviklingen af en sund selvforståelse hos barnet.

Se temaet om PDA – klik her.

Seksualitet, køn og relationer
Mennesker med autisme er – i samme grad som alle andre - interesserede i kærlighedsforhold og intime relationer, men kan have svært med at være tæt på andre og fx have en kæreste.

Deres generelle udfordringer med kommunikation og socialt samspil kan give vanskeligheder med at vedligeholde og etablere nære relationer og sætte grænser, og de kan i mindre grad end andre være vant til kropskontakt. Det kan også være vanskeligt for dem at date, fordi de har udfordringer med at aflæse andres sociale signaler, især hvis de er mere subtile.

Mennesker med autisme oplever en højere grad af kønsdiversitet end andre, og flere kan føle, at deres kønsidentitet ikke stemmer overens med deres biologiske køn.

Temaet om seksualitet og autisme giver en overordnet introduktion til området og har særskilte afsnit om bl.a. pubertet, kæresteforhold, kropsbevidsthed og seksualundervisning.

Se temaet om seksualitet og autisme – klik her.

Tidligere temaer om autisme
Social- og Boligstyrelsen har tidligere udarbejdet andre temaer i relation til autisme. De er alle fortsat tilgængelige:

  • Inddragelse af børn og unge med autisme
  • Piger og kvinder med autisme
  • Skolefravær
  • Spiseforstyrrelser

Se alle temaerne – klik her.