Socialstyrelsen udmelder to nye puljer

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt to nye puljer til driftsstøtte. Puljerne kan søges af hhv. landsdækkende frivillige sociale organisationer og handicaporganisationer og -foreninger.

Pulje til støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer 2023
Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats i landet ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål.

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende frivillige sociale organisationer, der yder en social indsats for en målgruppe inden for det sociale område.

Der er ansøgningsfrist d. 17. maj 2023 kl. 12.00.

Læs mere om puljen – klik her.

Pulje til støtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger
Puljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger (handicap-delpuljen) samt landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser (sjældne-delpuljen).

Formålet med ansøgningspuljen er at yde driftsstøtte, så puljemodtagerne kan styrke deres arbejde på det sociale område i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.

  • Handicap-delpuljen kan søges af landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger samt paraplyorganisationer på handicapområdet.
  • Sjældne-delpuljen kan søges af landsdækkende foreninger for én eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap samt paraplyorganisationer på handicapområdet.

Der er ansøgningsfrist den 17. maj 2023 kl. 12.00.

Læs mere om puljen – klik her.

Kom til virtuelt informationsmøde om de to puljer