Søg midler til at mindske sygefravær i ældreplejen

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til at forebygge og nedbringe sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen. Der er ansøgningsfrist d. 12. maj kl. 12.00. 

Ansøgningspuljen er på 9.5 mio. kr. og har til formål at understøtte konkrete indsatser til at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, hvor personalet har haft en rolle i at udarbejde ansøgningen. Der kan eksempelvis søges midler til kompetenceudviklingstiltag, fokuserede samtaleindsatser, justering af eksisterende prøvehandlinger mhp. afprøvning eller opskalering, faciliterede forløb, mv.

Ansøgerkredsen er hjemmeplejeenheder, private leverandører i den udførende hjemmepleje, kommunale plejehjem, selvejende institutioner og friplejehjem i ældreplejen. 

Der er ansøgningsfrist d. 12. maj

Læs mere – klik her.