Søg midler til kvalitetsløft af socialpsykiatrien

Socialstyrelsen har genudmeldt en pulje, der skal bidrage til et kvalitetsløft af socialpsykiatrien. Midlerne kan søges af både offentlige og ikke-offentlige tilbud.

Social- og Boligstyrelsen har genudmeldt de resterende midler fra ansøgningspuljen til støtte til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. Midlerne kan søges af både offentlige og ikke-offentlige botilbud og bostøtteteams.

Konkret kan der søges midler til at løfte enkelte medarbejderes kompetencer gennem deltagelse i individuelle kurser.

Der kan også søges midler til et bredere kvalitetsløft af et bostøtteam eller et botilbud - enten via kollektiv kompetenceudvikling af medarbejderne eller gennem andre former for aktiviteter, der kan øge kvaliteten af indsatsen til borgerne.       

Målgruppe: medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud og bostøttemedarbejdere i socialpsykiatrien.

Tidshorisont: Ansøgningspuljen forventes udmøntet december 2023.

Ansøgningsfrist: den 28. november 2023 kl. 12.00.

Læs mere – klik her.