Søg midler til nødhjælpsovernatning for hjemløse og demensvenlige tiltag

Der er snart ansøgningsfrist for to af Socialstyrelsens puljer. Den ene pulje har fokus på at understøtte demensvenlige fysiske rammer. Den anden pulje har til formål at yde støtte til at etablere midlertidige nødovernatningstilbud for hjemløse.

Demensvenlige tiltag
Der er udmeldt en ansøgningspulje til lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Puljen har fokus på at understøtte demensvenlige fysiske rammer.

Puljen kan søges af kommuner, regioner, private aktører, herunder selvejende og friplejehjem.

Der er ansøgningsfrist d. 10. august kl. 12.00.
Læs mere – klik her.

Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud
Formålet med ansøgningspuljen på 9,9 mio. kr. er at yde støtte til at etablere midlertidige nødovernatningstilbud. Tilbuddet er til hjemløse, der sover på gaden i vintermånederne, for bl.a. at modvirke de helbredsmæssige problemer, som målgruppen kan opleve.

Puljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger og kommuner, samt tilbud oprettet efter § 110 i lov om social service (herberger og forsorgshjem), hvis der er tale om en midlertidig udvidelse af kapaciteten.

Der er ansøgningsfrist d. 19. august kl. 12.00.
Læs mere – klik her.