Søg støtte til at styrke trivslen på din arbejdsplads

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker trivsel, samarbejde og mental sundhed på arbejdspladsen. Bostedet Fangelbogård har bl.a. modtaget cirka 249.000 kr. til et projekt om psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Hvad kan man søge støtte til?

  • Vores arbejdsplads: Søg op til 250.000 kr. til en indsats på jeres arbejdsplads.
  • Vores branche: Større projekter i brancher og på flere arbejdspladser med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.
  • Vores område: Større projekter på flere arbejdspladser fra samme nærområde med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.
  • Analyse og kampagne: Analyser og kampagner, der sætter fokus på mental sundhed i og udenfor arbejdslivet, som følge af forandring i samfundet.
  • Forskning: Anvendelsesorienteret forskning i arbejdsliv og på arbejdspladser.
  • Lokal trivsel: Støtte til lokale ildsjæle, der vil gøre en forskel for andre voksnes mentale sundhed.

Læs mere om mulighederne for støtte – klik her. 

I bo- og beskæftigelsestilbuddet Fangelbogård har et Velliv-projekt om psykologisk tryghed styrket trivslen og givet de ansatte modet til at stille undrende spørgsmål. Journalist Mettelise Pasgaard har skrevet nedenstående artikel om projektet: 

På Fangelbogård må man gerne stille spørgsmål til kollegaernes faglighed
Stemningen er familiær, og man kender hinanden godt i bo- og beskæftigelsestilbuddet Fangelbogaard i Odense. Det gælder både for beboere, brugere og ansatte.

Men det psykiske arbejdsmiljø har været udfordret de senere år på grund af en række forandringer: Udskiftning i ledelsen, en lang corona-periode og en opdeling af institutionen i to bygninger. Derfor søgte ledelsen midler hos Velliv Foreningen til et projekt om psykologisk tryghed, som netop er afsluttet. Forstander Karina Lindkvist Bastholm siger:

”Vores projekt om psykologisk tryghed har højnet både trivsel og faglighed. Det er blevet mere legitimt at stille spørgsmål og lettere at sige tingene direkte til hinanden. Samtidig har det hjulpet os til at få øje på, at vi virkelig ikke kan undvære hinandens forskelligheder og hinandens fagligheder i hverdagen.”

Øver sig i at undres 
I et halvt år har de 20 faste medarbejdere arbejdet med at lære hinandens fagligheder bedre at kende og med at øve sig i at undre sig og stille spørgsmål til hinanden.

Startskuddet til forløbet var en trivselsundersøgelse og en indledende workshop, hvor resultaterne ikke bare blev gennemgået, men også blev fremstillet af en skuespiller. Derefter har arbejdspladsen hver måned haft besøg af tre eksterne konsulenter fra firmaet Cubion til en hel dag med fokus på psykologisk tryghed. Forstander Karina Lindkvist Bastholm siger:

”Fangelbogård har fra starten været et privat familie-bosted, og der er en familiefølelse over stedet. Men de tætte relationer skal ikke spænde ben for en professionel kultur, hvor vi kan give hinanden feedback og udfordre hinanden fagligt på en god måde. Det er vi kommet rigtig langt med igennem projektet.”

Bedre overlap i hverdagen 
I forløbet har hver medarbejder udvalgt og arbejdet med en ”prøvehandling”. Det har fx handlet om beboernes selvbestemmelse, om at forebygge en forråelseskultur og om kommunikation på tværs af faggrupper.

Thomas Hansen er pædagog på bostedet og er i sin prøvehandling dykket ned i de overlap, som sker imellem personalet to gange om dagen. Her har han udviklet en fast struktur med en række spørgsmål, som han og kollegaerne skal tale om i overlappet.

”Målet er at sikre, at vi i overlappene får talt om de opgaver, som er vigtigst. Med en fast struktur tager det lidt af ansvaret væk fra den enkelte. Når det er papiret, der spørger, om du har gjort dit arbejde, er det ikke helt så farligt,” udtaler Thomas Hansen.

Ligesom de øvrige ansatte præsenterede Thomas Hansen sin prøvehandling på forløbets afsluttende seminar. Nu er han i gang med at få indholdet kvalificeret af sine kolleger, inden det bliver taget i brug.

Tør sige tingene direkte
Thomas Hansen har arbejdet på bostedet i syv år og har kendt mange af kollegerne i mange år. Han fortæller, at det både er på godt og ondt, at kollegerne kender hinanden så godt, fordi man kan blive tilbageholdende med at udfordre hinanden professionelt. Det oplever han, at projektet har været med til at skubbe på:

”Jeg oplever, at vi nu tør være undrende og sige tingene mere direkte til hinanden. Det er noget, vi øver os på, og bliver bedre til. Og det tror jeg er med til at højne fagligheden og i sidste ende gavne beboerne.”

Arbejdet med prøvehandlingerne og den psykologiske tryghed vil i fremtiden indgå i både MUS-samtaler og supervision fra en ekstern psykolog. Også på årets personalemøder vil emnerne fra forløbet blive genbesøgt, når der er behov for det.

Om Fangelbogård 
Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse, beliggende i Fangel, syd for Odense. Der er 14 beboere i botilbuddet og 14 pladser i dagtilbuddet, som består af en lille gård med dyr, marker, skov, køkken- og frugthave. Institutionen har eksisteret siden 1985 og var først en familiepleje. I dag er der cirka 20 fastansatte. Læs mere - klik her. 

Kontaktoplysninger
Karina Lindkvist Bastholm, Forstander, tlf. 9282 3158, mail: karina@fangelbogaard.dk 
Lars Bo Pedersen, Programchef, Velliv Foreningen, tlf. 22600714, mail: lbp@vellivforeningen.dk