Søg støtte til at styrke trivslen på din arbejdsplads

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker trivsel, samarbejde og mental sundhedarbejdspladsen. WeShelter har bl.a. modtaget penge til et projekt, som skal sikre bedre samarbejde og kommunikation. Alle organisationer kan søge støtte

Hvad kan man søge støtte til?

 • Vores arbejdspladsen: Søg op til 250.000 kr. til en indsats på jeres arbejdsplads.
 • Vores branche: Større projekter i brancher og på flere arbejdspladser med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.
 • Vores område: Større projekter på flere arbejdspladser fra samme nærområde med fokus på metodeudvikling og afprøvning af værktøjer.
 • Analyse og kampagne: Analyser og kampagner, der sætter fokus på mental sundhed i og udenfor arbejdslivet, som følge af forandring i samfundet.
 • Forskning: Anvendelsesorienteret forskning i arbejdsliv og på arbejdspladser.
 • Lokal trivsel: Støtte til lokale ildsjæle, der vil gøre en forskel for andre voksnes mentale sundhed.

Læs mere om mulighederne for støtte – klik her. 

WeShelter– mental sundhed i væksttid
WeShelter har oplevet kraftig vækst, hvilket har udfordret fællesskabet og de gode relationer. Derudover har en Arbejdspladsvurdering (APV) vist et højt arbejdspres. Derfor har organisationen søgt og modtaget 120.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke samarbejdet og arbejdspladskulturen. Journalist Mettelise Pasgaard har skrevet følgende artikel om projektet: 

Hurtigt voksende NGO sætter struktur på hverdagen
Når antallet af ansatte og aktiviteter eksploderer, kan trivslen i en NGO komme under pres. Derfor har WeShelter søgt og modtaget 120.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal sikre bedre samarbejde og kommunikation.

Fredag formiddag i lokalerne hos WeShelter i Valby er stille. Her er der nemlig indførtfordybelsestid med ro til de langsomme opgaver. Til gengæld summer tirsdag formiddag af liv – her er mødefri, alle ansatte er til stede, og der er god mulighed for lige at stikke hovedet ind til kollegaen.

Den nye struktur for hverdagen er resultatet af et projekt om trivsel, som WeShelter har modtaget støtte til fra Velliv Foreningen. Chefkonsulent i WeShelter, Helle Ourø Nielsen, siger:

”Vi er vokset meget de sidste år, og efter corona-nedlukningen har vi samtidig arbejdet på meget forskellige måder. Nu er vi blevet mere synkrone i vores måde at arbejde på, vores kommunikation med hinanden er styrket, og vi har fået større forståelse for vores egen og hinandens tid.”

Sunde rytmer i arbejdsdagen
De 17 ansatte i WeShelter arbejder bl.a. med at yde service til de bosteder, herberger og væresteder, som hører under organisationen. Samtidig udvikler og driver de aktiviteter for udsatte grupper i samfundet sammen med 250 frivillige.

I hele 2023 er der fokus på trivsel i organisationen, og én af metoderne til at tale om emnet er bl.a. begrebet ”tidsmiljøer”. Metoden er udviklet af forskere fra RUC og handler om at forstå egen og andres tid og skabe sunde rytmer i arbejdsdagen.

Med tidsmiljøer skelner man fx imellem langsom tid til fordybelse, og hurtig tid til at løse mange mindre opgaver. Man skelner også imellem synkron tid, hvor der er høj indsigt i andres opgaver og fokus på koordinering, og desynkron tid, hvor man ikke koordinerer på tværs. Helle Ourø Nielsen
fortæller:

”Ved at bruge metoden tidsmiljøer oplever jeg, at vi har fået en bedre fælles planlægning, i stedet for at man planlægger sin tid hver for sig. Det har samtidig givet os et fælles sprog til at tale om trivsel i de perioder, hvor vi er pressede.”

Arbejdstid sat i system
At hver tirsdag formiddag er mødefri og hver fredag formiddag er fordybelsestid, har gjort en stor forskel for Lise Larsen, som er projekt- og udviklingschef og har været i organisationen i otte år.

”Jeg oplever, at vi har fået en fælles rytme for arbejdsdagen, der har givet os mere sammenhængende tid. Det giver mig både et større overskud og et bedre samarbejde med mine kollegaer. Vi afbryder hinanden mindre i hverdagen, til gengæld er alle til stede tirsdag formiddag, hvor man lige kan stikke hovedet ind og få svar på et spørgsmål.”

I projektet har en ekstern konsulent hjulpet med at gennemføre fokusgruppeinterviews og udviklingsseminarer. Projektet afsluttes i november med et afslutningsseminar. Næste skridt på rejsen er Danmarks Mentale Sundhedsdag i oktober, hvor WeShelter også har fået midler til at arbejde med organisationens værdier.

Fakta om WesShelter
WeShelter er en selvejende institution, som arbejder for at give hjemløse og udsatte bedre vilkår. Arbejdet sker på herberger, væresteder og i frivillige indsatser som madklubber, netværksvenner, yoga, økonomirådgivning mm. WeShelter er en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse.

Fakta om Velliv Foreningen
Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på arbejdspladser og i lokalområder. Alle virksomheder, foreninger og organisationer kan søge midlerne. Læs mere om muligheder for støtte på www.vellivforeningen.dk

Velliv Foreningen støtter projektet ”Mental sundhed i en væksttid” hos WeShelter med 120.000 kr.

Fakta om tidsmiljøer
Begrebet tidsmiljøer er udviklet af forskere fra RUC i et projekt sammen med HK Kommunal. I begrebet indgår fire ”tidspar”:

 1. Langsom tid (tid til fordybelse og koncentration) versus hurtig tid (når opgaver afvikles i et
  højt tempo og ofte her og nu)
 2. Synkronisering (koordineret samarbejde) versus desynkronisering (mangelfuldt
  samarbejde)
 3. Flow (flydende arbejdsgange) versus fragmentation (afbrydelser, forstyrrelser)
 4. Produktiv tid (tid til det vigtige) versus uproduktiv tid (tiden bruges på opgaver og
  forstyrrelser, der ikke er vigtige)

Kilde: Tidsmiljø - En ny vej til bedre psykisk arbejdsmiljø og produktivitet, forskningsprojekt gennemført i et samarbejde mellem RUC, Center for Arbejdslivsforskning og med HK Kommunal, 2014.

Billedtekst 
På to år er antallet af ansatte hos den selvejende institution WeShelter tredoblet. Det betyder at samarbejde og fælles planlægning er blevet sværere – og kan gå ud over den gode trivsel.

Kontaktoplysninger
Helle Ourø Nielsen, Chefkonsulent i Weshelter, hon@weshelter.dk, 42 11 54 85
Lars Bo Pedersen, Programchef, Velliv Foreningen, tlf. 22600714, mail: lbp@vellivforeningen.dk

For at læse artiklen i sin helhed - klik her.