Styrelsen for Patientsikkerhed indleder sundhedsfagligt opstartstilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed indleder i oktober 2023 en række sundhedsfaglige opstartstilsyn, der skal sikre, at nye behandlingssteder er klædt godt på til arbejdet med patientsikkerhed.

De nye opstartstilsyn tager udgangspunkt i to målepunkter. Det ene målepunkt handler om, hvordan de sundhedsfaglige opgaver på behandlingsstedet er organiseret, så opgaverne kan udføres patientsikkert. Det andet målepunkt handler om, hvordan behandlingsstedet sikrer en tilstrækkelig hygiejne.

Tilsynsbesøget er desuden en mulighed for behandlingsstederne til at stille spørgsmål og få vejledning om emner, der kan have betydning for patientsikkerheden på det enkelte behandlingssted.

Et sundhedsfagligt opstartstilsyn vil typisk vare 1,5 timer. De behandlingssteder, der får et opstartstilsyn, bliver udtrukket ved stikprøve blandt nye behandlingssteder, der har registreret sig i behandlingsstedsregisteret. Et opstartstilsyn kan finde sted inden for de første 3-12 måneder efter at et behandlingssted har registreret sig.

Læs mere – klik her.