Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på håndtering af insulin

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på patientsikker håndtering af insulin i en ny kampagne. Her kan du bl.a. læse om styrelsens erfaringer med utilsigtede hændelser og få gode råd til håndtering af insulin. 

Kampagnen omfatter tre dele:

Klog på UTH
Et nyt tiltag, hvor STP formidler den læring og viden, de får gennem rapporterede utilsigtede hændelser. April måneds case er baseret på utilsigtede hændelser med insulin og omhandler, at en typisk fejl med insulin er, at insulinpenne forveksles, så patienten får hurtigtvirkende insulin i stedet for langsomt virkende insulin eller omvendt. Det kan have fatale konsekvenser. Se mere – klik her.

Quiz om håndtering af insulin
En quiz om håndtering af insulin, særligt målrettet plejepersonale. Quizzen er udviklet i samarbejde med Medicin.dk og er baseret på STOP-TÆNK-TJEK-filmen om insulin. Se quizzen – klik her.

Gode råd til sikker håndtering af insulin
Et postkort med gode råd til sikker håndtering af insulin. Postkortet er udviklet i samarbejde med Danmarks Apotekerforening og Medicin.dk og vil i den kommende tid blive pakket med borgerens medicin på apoteket, og huskereglerne vil på den måde nå ud og lande hos det personale, der modtager medicinen. Se postkortet – klik her.