Sundhedsstyrelsen sætter fokus på indsatser til udsatte

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen sætter fokus på, hvordan vi kan skabe bedre sundhedsindsatser til socialt udsatte borgere. Rapporten viser bl.a., at kendskabet til det enkelte menneskes problemer kombineret med et samarbejde på tværs af sektorer er afgørende elementer.

Rapporten ”Sundhedsindsatser målrettet socialt udsatte borgere” beskriver, hvad der er vigtigt, når man tilrettelægger sundhedsindsatser, der kan bidrage til at forbedre socialt udsatte borgeres sundhed.

Rapporten peger på en række strukturelle udfordringer, som har konsekvenser for socialt udsatte borgeres sundhed. Noget som har stor betydning er, at der er mangel på sammenhæng – især når der er flere sektorer inde over den samme borger. Det kan medføre, at udsatte borgere ikke modtager den behandling, de har brug for, eller at de kun får et begrænset udbytte af indsatsen.

Desuden fremhæver rapporten en række centrale komponenter, som er vigtige at fokusere på i arbejdet med at forbedre socialt udsatte borgeres sundhed. Nogle af de centrale komponenter er bl.a. udsattefaglighed, tværfaglighed, systemkendskab og fagligt netværk, integreret indsats og brobygning.

Læs rapporten – klik her.