Tilsyn på plejeområdet viser store udfordringer med patientsikkerheden

I perioden 2020-2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet. Resultaterne viser, at der fortsat er et stort behov for at styrke patientsikkerheden på området.

I alt blev der i løbet de to år gennemført 283 sundhedsfaglige tilsyn på plejeområ­det. Heraf var 95 planlagte, stikprøvebaserede tilsyn, 95 var opfølgende tilsyn på baggrund af påbud, og 93 var reaktive tilsyn på baggrund af bl.a. bekymrings­henvendelser.

På grund af COVID-19-epidimien blev alle planlagte, stikprøve baserede tilsyn suspenderet i marts 2020, og i en længere periode gennemførte styrelsen kun tilsyn på behandlingssteder, hvor der var en konkret bekymring for patientsikkerheden.

Resultaterne fra tilsynene
Suspenderingen af planlagte, stikprøvebaserede tilsyn betød, at andelen af opfølgende og reaktive tilsyn var relativt stor i 2020 og 2021.

En væsentlig del af de reaktive tilsyn afdækkede større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden og udløste påbud til de berørte plejeenheder. I flere tilfælde var bristerne i patientsikkerheden så alvorlige, at styrelsen måtte udstede påbud om at indstille hele eller dele af den sundhedsfaglige virksomhed i de pågældende plejeenheder.

Et påbud følges altid op af et nyt tilsyn med det pågældende behandlingssted, hvor det konstateres, om der er rettet op på de problemer, der udløste påbuddet, eller om påbuddet skal fastholdes. Ved en relativt stor andel af de opfølgende tilsyn med plejeenheder i 2020 og 2021 måtte styrelsen fastholde påbuddet, fordi der stadig var større eller kritiske problemer med patientsikkerheden.

Andelen af planlagte, stikprøvebaserede tilsyn, der udløste påbud, var markant lavere end for de reaktive og opfølgende tilsyn.

Læs erfaringsopsamlingen – klik her.

Bliv klogere på patientsikkerhed og medicinhåndtering 
Mange af de sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet i perioden 2020-2021 afdækkede relativt alvorlige brister i patientsikkerheden, bl.a. i forhold til medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation. Selveje Danmark afholder kurser i medicinhåndtering og temadage om patientsikkerhed, hvor man kan blive klogere på, hvordan man imødekommer de udfordringer, erfaringsopsamlingen afdækker.  

Kursus i medicinhåndtering
Selveje Danmark tilbyder løbende kurser i korrekt håndtering af medicin på det sociale område. Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde. Det næste kursus finder sted på Børsen d. 3. november, og der er få ledige pladser tilbage. Læs mere om indhold og tilmelding – klik her.

Vi opretter løbende nye kurser i medicinhåndtering, så hold øje med nyhedsbrevet eller følg med i vores aktivitetskalender her.

Temadag om patientsikkerhed
I starten af 2023 vil Selveje Danmark afvikle en temadag i patientsikkerhed på selvejende tilbud. På temadagen kan du bl.a. blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser, hvordan man kan bruge dem i sit arbejde på plejehjem og sociale tilbud samt hvad det risikobaserede tilsyn går ud på i praksis.

Temadagen bliver afholdt på Børsen d. 20. januar og på Plejecenter Thorshøj i Holstebro d. 16. februar. Se mere – klik her.