Traumebevidste tilgange gør en forskel i sociale indsatser

Mange borgere, der modtager en social indsats, har skjulte traumer, der kan hæmme samarbejdet med fagpersoner. Socialstyrelsen har i den forbindelse offentliggjort anbefalinger til, hvordan sociale indsatser kan styrkes med afsæt i en traumebevidst tilgang.

Både forskning og praksiserfaringer peger på, at en traumebevidst tilgang kan styrke borgerens oplevelse af tryghed, kontrol og ejerskab og forebygge traumereaktioner.

Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet fire overordnede anbefalinger til, hvordan både socialforvaltninger og sociale tilbud kan samarbejde traumebevidst med voksne borgere.

De fire anbefalinger
En traumebevidst tilgang er ikke en selvstændig metode eller en behandlingsform, men en ramme for fagpersoners samarbejde med traumatiserede borgere.

Anbefalingerne giver ledere og medarbejdere en række faglige og organisatoriske greb, der kan styrke dialogen og dermed understøtte et større udbytte af kerneindsatsen:

  1. Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.
  2. Lad borgerens egne perspektiver være styrende for indsatsen, så borgeren oplever kontrol, ejerskab og mestring.
  3. Opbyg tillid og tryghed sammen med borgeren, så borgerens nervesystem bliver beroliget, og borgeren føler sig tryg ved at give udtryk for egne perspektiver og behov.
  4. Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens fysiske og psykiske tryghed.

Til de fire anbefalinger hører forslag til tilgange, metoder og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med anbefalingerne. Der er også en række råd til, hvordan ledelsen kan understøtte den traumebevidste tilgang organisatorisk.

Hent publikationen – klik her.