Uden læring i tilsynet, stjæler et tilsynsbesøg bare ressourcer i en travl hverdag

Artiklen er bragt i Altinget Ældre d. 19. marts 2024: 

Selveje Danmark: Uden læring i tilsynet, stjæler et tilsynsbesøg bare ressourcer i en travl hverdag 

Modsatrettede krav, manglende læring og en følelse af dokumentation for tilsynets skyld. Det er bare nogle af de udfordringer, som vi den seneste tid har hørt om tilsynene på ældreområdet.

Regeringen vil løse udfordringerne med en tilsynsreform. Og regeringen har en ambition om, at det såkaldte 'samtilsyn' er løsningen.

Med samtilsyn mener regeringen ét stort tilsyn bestående af ældretilsyn, sundhedstilsyn, fødevaretilsyn, brandtilsyn og arbejdstilsyn. Samtilsynet skal komme på samme dag og blive enige om, hvordan de forskellige hensyn skal vægtes. Skal det for eksempel være ældretilsynet og den hjemlige hygge på gangene eller brandsikkerheden, der tilskriver, at brandbart ikke må stå fremme på gangarealer.

Bliver overvældende for de ansatte
Vi kender alle følelsen af, at hvis man skal have gode råd, så skal det helst være fra nogen, som man stoler på, og som man ved kender den problemstilling, man ønsker råd til. Derfor er det vigtigt, at fremtidens tilsyn står på en bund af faglighed og tillid mellem tilsynsførende og ansatte.

I Selveje Danmark har vi svært ved at se, hvordan der skal skabes tillid, når tilsynet fremadrettet bliver ét stort samtilsyn, hvor mindst fem personer dukker op og skal endevende plejehjemmets kvalitet.

Det vil være overvældende for de ansatte at skulle forholde sig til alle tilsyn på én gang. Tiden til dialog og overskuddet til læring vil være meget begrænset.  

Man er mere modtagelig overfor læring, hvis der er tillid mellem plejepersonale og tilsynsførende. Derfor skal vi skabe nogle andre muligheder for læring på plejehjem end i den konkrete tilsynssituation.

Her skal det være muligt for både tilsynsførende og de ansatte på plejehjem at komme med deres perspektiver på, hvordan man kan udvikle kvaliteten, eller hvor man kan drøfte en særlig problemstilling. Det kunne for eksempel gøres ved dialogmøder mellem plejehjem og tilsynsførende, hvor fokus ikke er på tilsyn men derimod læring (af hinanden) og udvikling af kvaliteten på plejehjemmet.

Udover dialogmøderne bør plejehjemmene have mulighed for at kontakte tilsynene med et forebyggende sigte. Det kan for eksempel gøres ved at oprette en hotline, hvor man kan ringe til en tilsynsførende og få vejledning til en problemstilling. På den måde vil vi arbejde langt mere forebyggende med kvaliteten i ældreplejen.

Dokumenterer for tilsynets skyld
Ved at have et større fokus på tilliden mellem tilsynsførende og plejehjem skaber vi et bedre fundament for læring og udvikling.

I en medlemsundersøgelse blandt Selveje Danmarks medlemmer, fortæller mange, at de dokumenterer for tilsynets skyld, og at sundhedstilsynet er det tilsyn, de fleste plejehjem finder det sværest at samarbejde med.

Derfor skal der gøres en større indsats for at fortælle om indholdet i tilsynet og forventningerne til praksis, så plejehjemmene ikke går med livrem og seler, fordi de er bange for påbud.

Det skal være tydeligt, hvad man som plejehjem bliver målt på i en tilsynssituation, så vi undgår nervøsitet og overdokumentation. Og vi skal kun måle på det, der har en relevans for kvaliteten og patientsikkerheden.

Udover årligt at være nysgerrig på, hvorvidt målepunkterne (stadig) er relevante og kritiske overfor om antallet af målepunkterne, kunne man holde nationale webinarer eller fysiske arrangementer. Sådanne arrangementer kan bruges til at orientere om indholdet i et tilsynsbesøg og samtidig give plejehjemmene muligheden for uforpligtende at spørge til tilsynspraksis og eksempelvis vægtningen mellem ældretilsyn og brandtilsyn.

Uden tillid og dialog om udvikling og kvalitet, så har tilsynet ingen anden effekt end at stjæle ressourcer i en travl hverdag. Derfor skal vi sikre, at en kommende tilsynsreform på ældreområdet også har fokus på, hvordan vi sikrer læring. For det sker ikke af sig selv ved at en gruppe af tilsynsførende dukker op og endevender plejehjem.

For at læse artiklen i sin helhed - klik her.