Velkommen til Arresødal Slot

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde Arresødal Slot velkommen som medlem.

Arresødal Slot er et bo- og behandlingssted, hvor psykisk sårbare mennesker får professionel behandling og hjælp til at komme sig. På Arresødal Slot bliver den enkelte hjulpet på vej til at få en struktureret hverdag ud fra den pågældendes ønsker og behov.  

Fra sekretariatet skal lyde et varmt velkommen. Vi glæder os til samarbejdet.

Læs mere om Arresødal Slot – klik her