Velkommen til Opholdsstedet Skovly

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde Opholdsstedet Skovly velkommen som medlem.

Opholdsstedet Skovly er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge med sociale-, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Fokuspunkterne på Skovly er bl.a., at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv, men også i sociale kontekster, og at barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.  

Fra sekretariatet skal lyde et varmt velkommen. Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere – klik her.