Velkommen til Roskildehjemmet

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde Roskildehjemmet velkommen som medlem.

Roskildehjemmet er et botilbud, der henvender sig til voksne, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige vanskeligheder mangler botilbud eller støtte og omsorg. Roskildehjemmet er oprettet af Landsforeningen Arbejde Adler, som er en folkelig forankret social forening, hvis værdier bygger på værdighed, selvrespekt og næstekærlighed.

Fra sekretariatet skal lyde det varmt velkommen. Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere om Roskildehjemmet – klik her.