VIVE: Gode relationer er vigtige for hjemligheden på plejehjem

Hvad skal der til for, at man føler sig hjemme på et plejehjem? En ny rapport fra VIVE viser, at omsorgsfulde relationer har stor betydning for plejehjemsbeboeres oplevelse af hjemlighed. Til gengæld er skiftende personale og strikse retningslinjer en udfordring.

Der mangler konkret viden om, hvad der har betydning for beboeres oplevelse af hjemlighed. Det er baggrunden for VIVEs undersøgelse, hvis formål er at kvalificere arbejdet med hjemlighed på plejehjem og skabe et vidensgrundlag til det fremadrettede policy-arbejde på området. Undersøgelsens resultater er netop offentliggjort i en ny rapport.

Rapportens hovedresultater
To centrale forhold betinger måden at forstå hjemlighed på plejehjem på: For det første er plejehjemmet et særligt hjem, som det kræver tilvænning at føle sig hjemme i. Institutionelle forhold som skiftende personale og retningslinjer, der skal overholdes, skaber nogle særlige omstændigheder for hjemmet. Disse institutionelle forhold kan udfordre oplevelsen af hjemlighed.

For det andet er nære relationer til særligt personalet, men også til de øvrige beboere, centralt for beboernes oplevelse af hjemlighed. Oplevelsen af hjemlighed er tæt forbundet med følelsen af genkendelse og af at blive anerkendt for den person, man er. Dette kræver tid og nærvær fra personalet.

Herudover viser rapporten, at hjemlighed er et mangefacetteret fænomen, der både indbefatter steder, praksisser, sansninger og relationer: Oplevelse af hjemlighed knytter sig eksempelvis til deltagelse i måltider og husarbejde samt til hyggelige, indbydende rum.

Sidst, men ikke mindst, er oplevelsen af hjemlighed tæt forbundet med samvær med familien. Det er derfor vigtigt, at der er gode forhold for at være sammen med sin familie, og at de pårørende også føler sig hjemme på plejehjemmet og har en god relation til personalet.

Metode
Projektet er en kvalitativ undersøgelse baseret på etnografisk feltarbejde på otte plejehjem i Danmark. VIVE har i alt udført interviews med 8 ledere, 27 medarbejdere, 23 pårørende og har talt med 41 beboere.

Se rapporten – klik her.