VIVE: Manglende data gør det umuligt at følge, om vi når verdensmålene for mennesker med handicap

I Danmark har vi svært ved at måle, hvordan det går med at nå verdensmålene for mennesker med handicap. Det betyder, at der også mangler viden om, i hvor høj grad mennesker med handicap bliver inddraget i den bæredygtige udvikling.

VIVE har lavet en ny undersøgelse, der viser, at der ikke er opbygget et tilstrækkeligt datagrundlag, der gør det muligt at følge udviklingen i verdensmålene for borgere med handicap. Det til trods for, at FN’s 17 verdensmål bliver beskrevet som verdens vigtigste plan frem mod 2023.

Det er baggrunden for, at Bevica har bedt VIVE undersøge muligheden for at følge arbejdet med verdensmålene for mennesker med handicap.

Undersøgelsen peger på, at der er behov for at udarbejde en strategi for at tilvejebringe det relevante og nødvendige datagrundlag, hvis det skal blive muligt at følge arbejdet med at inkludere mennesker med handicap i monitoreringen af verdensmålene.

To udviklingsmuligheder
I undersøgelsen identificerer VIVE to udviklingsmuligheder for opbygning af datagrundlaget af udviklingen i FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, der gør det muligt at følge udviklingen for mennesker med handicap.

  1. Udbygning af datagrundlaget for den nationale monitorering, det bliver muligt at gennemføre differentierede analyser af udviklingen i verdensmålene for mennesker med funktionsnedsættelser og handicap. Det er Danmarks Statistik, der står for den nationale monitorering.
  2. Anvendelse af flere typer af tilgængelige data og analyser, der bidrager med viden om status og udvikling for mennesker med funktionsnedsættelser, men ikke lever op til de samme krav til data, som der stilles i den nuværende nationale monitorering. Eksempler er blandt andet Handicapbarometeret.

Hent rapporten – klik her.