VIVE: Sådan styrker vi inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen

Hvad skal der ifølge børn og unge til for at styrke inddragelse i deres egne sager? Det beskrives i en ny vidensindsamling fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Der peges bl.a. på vigtigheden af støtte, relationen til sagsbehandleren og gennemsigtige beslutningsprocesser.

Det er VIVE, der i regi af videncentret, har udarbejdet vidensindsamlingen om børn og unges inddragelse i myndighedssagsbehandling set ud fra børn og unges egne perspektiver. Der er alene fokus på børn og unges oplevelser med inddragelse i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Hovedresultater fra vidensindsamlingen

For at børneinddragelse kan finde sted, skal fire elementer være til stede:

  • Der skal være plads og rum til at børn kan udtrykke deres synspunkter;
  • Børn skal støttes i at give udtryk for deres stemme og synspunkter;
  • Børns stemmer skal lyttes til af tilhørere;
  • Børns synspunkter skal gives passende vægt og indflydelse i beslutninger

Vidensindsamlingen viser overordnet, at børn og unge kun i begrænset omfang oplever at blive inddraget. De oplever ofte ikke at blive inddraget, og når det sker, er det primært for at bidrage til sagsbehandlingen i form af information og dokumentation.

Yngre børn oplever sig mindre inddraget end ældre, og det samme gælder børn og unge med særlige behov eller funktionsnedsættelser. Børn og unge oplever sig også mindre inddraget i sager uden samtykke, fx tvangsanbringelser.

For at styrke reel inddragelse peger vidensindsamlingen bl.a. på, at barnet skal støttes i at blive inddraget, og at inddragelsen skal ske tidligt i processen. Barnet skal også informeres løbende om sagsbehandlingen, og møder skal tilrettelægges, så det i praksis er muligt for barnet at udtrykke sig.

Også forholdet til sagsbehandleren er afgørende for barnets oplevelse af at føle sig hørt. En tillidsfuld relation, præget af hyppig kontakt og båret af sagsbehandlerens interesse for det enkelte barn, er nogle af de elementer, der fremhæves.

Vidensindsamlingen peger endvidere på, at barnets indflydelse skal understøttes, og at barnets kendskab til sagsforløbet og beslutningsprocesserne er afgørende herfor.

Læs rapporten – klik her.