Samarbejde med Dansk Erhverv


Som medlem af Selveje Danmark bliver du også medlem af Dansk Erhverv enten som full service eller arbejdsgivermedlem. Det tætte samarbejde betyder, at vores medlemsorganisationer sikres solid rådgivning og interessevaretagelse i forhold til blandt andet ansættelsesret, erhvervsjura, arbejdsmiljø, overenskomst, rammevilkår som ikke-offentlig aktør og ikke mindst politisk interessevaretagelse rettet mod de enkelte velfærdsområder.

Du kan læse mere om Dansk Erhverv her.