Opret en sag


Indberetning til Selveje Danmarks whistleblowerordning forudsætter, at din organisation er tilmeldt ordningen.  

Inden du indberetter til Selveje Danmarks whistleblowerordning, vil vi bede dig læse din organisations whistleblowerpolitik. I den kan du kan læse mere om proceduren, hvilke forhold, der kan indberettes om, krav til fortrolighed mm..

Udfyld indberetningsskemaet for at oprette din sag 

Du kan også hente indberetningsskemaet i en word-udgave ved at klikke her, og derefter sende det til whistleblower@selveje.dk, som kun autoriserede medarbejdere i Selveje Danmark har adgang til. 

Hvad sker der, når jeg har indsendt min indberetning?
Når du indsender din indberetning, vil Selveje Danmarks whistleblowerenhed bekræfte modtagelsen indenfor syv dage. Herefter vil whistleblowerenheden indledningsvis tage stilling til, hvorvidt indberetningen falder indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Hvis indberetningen falder indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde, bliver indberetningen behandlet. Dette indebærer, at Selveje Danmark sender indberetningen videre til en eller flere af de kontaktpersoner, der er udpeget af din organisation, som herefter vil skulle foretage en intern undersøgelse.

Du vil som udgangspunkt indenfor tre måneder fra bekræftelsen på modtagelsen af indberetningen modtage oplysninger om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat.

Medarbejdere, der er tilknyttet Selveje Danmarks whistleblowerordning, herunder kontaktpersoner udpeget af din organisation, har en særlig tavshedspligt i forhold til de oplysninger, der indgår i indberetninger. Det kan du læse mere om i din organisations whistleblowerpolitik.

Kontakt Laura Pari på lpar@selveje.dk eller på tlf. 20901802, hvis du har spørgsmål.