SocialRespons


Selveje Danmark har indgået en aftale med SocialRespons – en analyse- og evalueringsvirksomhed specialiseret inden for det sociale område. Som medlem får du 20% rabat på timeprisen på alle SocialRespons’ ydelser. Se eksempler på forløb og ydelser nedenfor. Alle forløb med SocialRespons tilrettelægges i dialog med jer.

Brugerevalueringer
SocialRespons tilbyder brugerevalueringer, der giver jer indsigt i borgernes oplevelse af tilbuddet. Det gøres for eksempel gennem mindre forløb, hvor vi møder borgerne via besøg, aktivitetsdeltagelse og interview og herefter omsættes viden og input til en let tilgængelig rapport. I rapporten kombineres formidling af brugeroplevelser med konkrete opmærksomhedspunkter både til brug i udviklingen af den pædagogiske praksis og til forbedringer af tilbuddets rammer og aktivitetsmuligheder. Vi har i SocialRespons mange års erfaring med at møde mennesker, der kæmper med udfordringer, sociale som psykiske, og tilpasser altid forløb til beboernes/borgernes situation og hverdag.

Brugerinvolvering i dokumentationsarbejdet
SocialRespons tilbyder forløb, der bidrager til udvikling af en inddragende dokumentationspraksis. Det kan hjælpe jer til at få dokumentationsarbejdet bedst muligt integreret som del af jeres pædagogiske arbejde. Forløb kan for eksempel bestå af læringsforløb med medarbejdere kombineret med implementering og udvikling af konkrete redskaber, der kan bidrage til at sikre en involverende dokumentationspraksis.

Få indført brugbar og relevant dokumentationspraksis
SocialRespons tilbyder rådgivning og hjælp til implementering af elektroniske dokumentationssystemer, som for eksempel Bosted systemet. Det kan både omfatte implementering af nyt system eller re-lancering og udvikling af praksis i forhold til et system, I allerede bruger. SocialRespons har specialiseret sig i dokumentationskravene på området men er samtidig bevidste om nødvendigheden i at arbejdet med dokumentation både skal styrke kvaliteten af jeres tilbud og samtidig også skabe værdi til det daglige pædagogiske arbejde.

Lær at opstille gode mål og delmål
Forløb, der gør jer stærkere i forhold til at opstille mål og delmål – særligt med fokus på det specialiserede socialområde. SocialRespons tilbyder et forløb, hvor I trænes i at formulere mål og samtidig får en øget indsigt i, hvordan arbejdet med mål kan styrke jeres pædagogiske indsats, samt hvordan borgerne kan inddrages i målarbejdet.

Yderligere information
Har du spørgsmål til fordelsaftalen, kan du kontakte SocialRespons på tlf. 22 62 11 99

Læs mere om SocialRespons og deres ydelser – klik her