EG Digital Welfare


EG Digital Welfare

Selveje Danmark har en fordelsaftale med EG, som gør det let at få store rabatter på drift af flere af Danmarks bedste socialfaglige it-systemer, der allerede anvendes af en lang række af Selveje Danmarks medlemmer.

Fordelagtige vilkår for Selveje Danmarks medlemmer
Selveje Danmarks medlemmer får op til 20 % rabat på den løbende licens til en lang række systemer og moduler.
Rabatterne omfatter:

  • EG Sensum Bosted - socialfagligt it-system til dokumentation på socialfaglige tilbud
  • EG Sensum SharePlan - et fagsystem til kommunikation, planlægning og håndtering af hverdagens opgaver på tilbud på social- og sundhedsområdet
  • EG Ovivo - et digitalt vikarbookingssystem til social- og sundhedsområdet

Du kan se hele fordelsaftalen – klik her.

EG's løsninger indeholder en række spændende moduler og værktøjer, der gør hverdagen lettere. Læs fx mere om:

  • EG KRAP: Modulet er den eneste danske, digitale udgave af den anerkendte og dokumenterede metode til ressourceafklaring, KRAP, der fokuserer på at skabe et helhedsbillede af den enkelte borgers kompetencer. KRAP anvendes bredt på social- og sundhedsområdet, alle steder hvor arbejdet med den enkelte borgers ressourcer er i fokus.
  • EG Sensum Bosted Sundhedsmodul: Med Sundhedsmodulet til EG Sensum Bosted sætter du struktur på arbejdet, drager fordel af øget overblik i det daglige arbejde med borgerne og kan gå tilsyn i møde med ro i maven. Løsningen indeholder blandt andet fuldt overblik over de 12 sygeplejefaglige områder, som skal være på plads ved et tilsyn, samt en systematiseret tilgang til beskrivelse og dokumentation af borgerens sundhedsmæssige tilstand, pleje og behandling.
  • EG Sensum Bosted Indikator 3.0: Løsningen er et enkelt og overskueligt værktøj, der gør det muligt for medarbejderne at foretage alle former for indikator-registreringer på den enkelte borger, lige fra væskeskemaer til effektmåling af den sociale indsats. Samtidig er det let at lave udtræk til fx socialtilsyn eller socialrådgiveren.
  • EG Sensum Bosted FMK: Modulet er en integration til Fælles Medicinkort (FMK) – den nationale database, som indeholder alle informationer om danskernes ordinationer. Onlineadgang til FMK direkte fra EG Sensum Bosted sikrer tilbuddet en enkel og samlet oversigt over hver enkelt borgers aktuelle ordinationer og medicinkøb via integration til alle sygehussystemer og lægepraksissystemer.

Hvis du vil vide mere om fordelsaftalen, er du velkommen til at kontakte kundeansvarlig Klaus Dyhre, EG Digital Welfare, på telefon 7220 7756 eller ved at sende en e-mail til kdyhr@eg.dk.

Læs mere om EG - klik her.