Politik


For medlemmer af Selveje Danmark er det afgørende, at de sikres de bedst mulige rammevilkår, indenfor hvilke de på hver deres måde kan arbejde. Selveje Danmark har løbende fokus rettet mod den politiske situation, og sikre derigennem at medlemmernes interesser bliver varetaget og deres stemme hørt i den politiske proces. For at kunne gøre det er det afgørende, at Selveje Danmark hele tiden er tilstede som en aktiv og konsensussøgende repræsentant for de selvejende organisationer i Danmark.
 
Selveje Danmark arbejder for at sikre den politiske interessevaretagelse for selvejende organisationer. Herunder også være en vigtig aktør i politiske processer, der vedrører forhold knyttet til oprettelsen og driften af institutioner på velfærdsområdet.