Overordnede mål


Selveje Danmark arbejder for:

  • at selvejende organisationer i fremtiden udgør en markant del af den samlede velfærdsløsning i Danmark.
  • at selvejende organisationer tager aktivt del i den fortsatte udvikling af det danske velfærdssamfund.
  • at udvikle en ny styringsmodel for samarbejdet mellem de selvejende organisationer og tilbud og det offentlige.
  • at det eksisterende aftalegrundlag mellem det offentlige og de selvejende organisationer på velfærdsområdet har en form, der sikrer de selvejendes mulighed for at fastholde eget værdigrundlag og ansvar for driften.
  • en bred offentlig forståelse af betydningen af klare værdier og god ledelse i danske velfærdstilbud - og et aktivt arbejde med udviklingen af begge dele på ledelses- som organisationsplan.
  • at selvejende organisationer fremstår som et klart og tydeligt alternativ og supplement til det offentlige velfærdssystem.

 

Samtidig vil Selveje Danmark sikre:

  • at medlemmerne gennem brancheforeningen kan få råd og vejledning knyttet til deres virke som selvejende organisationer og tilbud på velfærdsområdet
  • at der i regi af Selveje Danmark etableres et fagligt fællesskab understøttet af kurser, netværk m.v.