Politiske fokusområder

/doegntilbud/
/beskaeftigelse/
/botilbud-for-voksne/
/dagtilbud/
/friplejeomraadet/
/socialoekonomi/
/udsatteomraadet/
/ældreomraadet/