I den selvejende organisation ligger det overordnede ansvar for ledelsen i bestyrelsen. Det er således bestyrelsens opgave at udstikke retningen for organisationen, ligesom bestyrelsen har det juridiske ansvar i forhold til organisationens drift. Samtidig ligger den daglige ledelse af den selvejende organisation hos ledelsen. Ser man derfor på helheden, så bør driften af den selvejende organisation derfor ske i et tæt og fortroligt samspil mellem bestyrelse og daglige ledelse. For at det samspil kan fungere bedst muligt, er det afgørende, at alle – såvel bestyrelsen som ledelsen – har et godt overblik over såvel bestyrelsens ansvar og roller som nogle af de centrale værktøjer og temaer som bestyrelsen og ledelsen kan arbejde med hen over året. Derfor er bestyrelsesuddannelsen også en uddannelse for både bestyrelse og ledelse.
Uddannelsen er bygget op over tre moduler, der gennemføres med ca. en måneds mellemrum, således, at der også vil være tid til at reflekterer over centrale pointer i deltagernes egne organisationer.
 
Fokus på selvejende organisationers særlige udfordringer
På uddannelsen vil vi komme ind på bl.a. følgende centrale temaer:
 • Bestyrelsens juridiske ansvar.
 • Roller i bestyrelsen.
 • Evaluering og sammensætning af bestyrelsen.
 • Samspillet med ledelsen.
 • Hvad det betyder at være en formålsdrevet organisation.
 • Strategi og hvordan man sammen kan arbejde strategisk. 
Hvad koster det?
Prisen for deltagelse på uddannelsen er 3.500 kr. plus moms pr. deltager.
Prisen er inkl. litteratur, materialer og forplejning.
 
Krav til optagelse på diplom niveau
For at kunne gå til eksamen på diplom niveau skal deltagerne dokumenterer tidligere uddannelse i form af eksamenspapirer og to års relevant erhvervserfaring for eksempel i form af en kopi af lønseddel, hvor deltagerens anciennitet fremgår. Kravene til deltagerne på diplom niveau skyldes, at UCL som en kompetencegivende uddannelsesinstitution er underlagt statslige krav om dokumentation af deltagernes uddannelse og erfaring.
  
Datoer for undervisning

Forår 2023 i Jylland

 • 1. marts
 • 30. marts
 • 2. maj
Efterår 2023 i København
 • 29. august
 • 25. september
 • 25. oktober
Undervisningen foregår hos Betty Sørensen Parken, Betty Sørensen Parken 14A, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 09.30-16.00.

Praktisk
Tilmelding
Skal ske ved at skrive til tilmelding@selveje.dk.
 
Pris
Kr. 3.500 pr. deltager inkl. eksamen på diplom niveau, litteratur og forplejning.
  
Sted
Uddannelsen afholdes i København og i Jylland
 
Tidspunkt
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 09.30-16.
  
Omfang
Omfang: Bestyrelsesuddannelsen forløber over tre moduler á seks en halv time.
Uddannelsen er bygget op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen i ledelse og giver mulighed for at opnå 5 ECTS-point.
Pensum er ca. 600 sider.
 
Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.
 
Kontakt
Kontakt Michella Finne, sekretær i Selveje Danmark, for nærmere oplysninger på 33746273 / mfin@selveje.dk