I den selvejende organisation ligger det overordnede ansvar for ledelsen i bestyrelsen. Det er således bestyrelsens opgave at udstikke retningen for organisationen, ligesom bestyrelsen har det juridiske ansvar i forhold til organisationens drift. Samtidig ligger den daglige ledelse af den selvejende organisation hos ledelsen. Ser man derfor på helheden, så bør driften af den selvejende organisation derfor ske i et tæt og fortroligt samspil mellem bestyrelse og daglige ledelse. For at det samspil kan fungere bedst muligt, er det afgørende, at alle – såvel bestyrelsen som ledelsen – har et godt overblik over såvel bestyrelsens ansvar og roller som nogle af de centrale værktøjer og temaer som bestyrelsen og ledelsen kan arbejde med hen over året. Derfor er bestyrelsesuddannelsen også en uddannelse for både bestyrelse og ledelse.
Uddannelsen er bygget op over tre moduler, der gennemføres med ca. en måneds mellemrum, således, at der også vil være tid til at reflekterer over centrale pointer i deltagernes egne organisationer.
 
Fokus på selvejende organisationers særlige udfordringer
På uddannelsen vil vi komme ind på bl.a. følgende centrale temaer:
  • Bestyrelsens juridiske ansvar.
  • Roller i bestyrelsen.
  • Evaluering og sammensætning af bestyrelsen.
  • Samspillet med ledelsen.
  • Hvad det betyder at være en formålsdrevet organisation.
  • Strategi og hvordan man sammen kan arbejde strategisk.  
Datoer for undervisning
  • 15. august
  • 2. september
  • 25. september
Undervisningen foregår på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K i tidsrummet kl. 10.00-16.00.

Praktisk
Tilmelding: Tilmelding til uddannelsen skal ske på tilmelding@selveje.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse deltagernes fulde navn, samt mail.
Hvis der er særlige madallergier/-hensyn så skriv også gerne det.
 
Pris: 3.500 kr. plus moms (for medlemmer af Selveje Danmark).
For andre er prisen kr. 4.500 plus moms. Priserne er inklusiv litteratur, materialer og forplejning.
  
Sted: Uddannelsen afholdes i København
 
Tidspunkt: Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 10.00-16.00
  
Omfang: Bestyrelsesuddannelsen forløber over tre moduler á seks en halv time.
Uddannelsen er bygget op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen i ledelse.
 
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.

For mere information om kurset - Klik her.

Kontakt: Michella Finne, sekretær i Selveje Danmark, for nærmere oplysninger på 33746273 / mfin@selveje.dk