Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet og evidens er stigende, og en skarp prissætning bliver stadig vigtigere. For at klare den skærpede konkurrencesituation må hele organisationen levere solide resultater. Det gælder ikke mindst bestyrelsen.
 
Derfor har Selveje Danmark indgået samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole om at udvikle en kompetencegivende bestyrelsesuddannelse skræddersyet selvejende organisationer. Uddannelsen udbydes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Selveje Danmark og giver mulighed for at deltagerne kan opnå 5 ECTS-point ved bestået eksamen.
 
Fokus på selvejende organisationers særlige udfordringer
Uddannelsens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive et idealistisk foretagende og en sund forretning på samme tid.
Undervisningen består af følgende moduler:
  • Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
  • Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
  • Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
  • Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen.
     
Anerkendte undervisere
  • Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille der indgår i pensum. Klaudi underviser i strategi og ledelse af non-profit organisationer i samspil med det offentlige.
  • Jon Krog: Branchedirektør i Selveje Danmark. Underviser i selvejende organisationers særkende, identitet og selvforståelse. Og gennemgående undervisere på alle dagene. 
Hvad koster det?
Prisen for deltagelse på uddannelsen er 5.750 kr./deltager inkl. eksamen på diplomniveau.
Prisen er inkl. litteratur, materialer og forplejning.
 
Krav til optagelse på diplomniveau
For at kunne gå til eksamen på diplomniveau skal deltagerne dokumenterer tidligere uddannelse i form af eksamenspapirer og to års relevant erhvervserfaring for eksempel i form af en kopi af lønseddel, hvor deltagerens anciennitet fremgår. Kravene til deltagerne på diplomniveau skyldes, at UCL som en kompetencegivende uddannelsesinstitution er underlagt statslige krav om dokumentation af deltagernes uddannelse og erfaring.
  
Datoer for undervisning

Forår 2022 i København

Bemærk at datoerne er foreløbige.

- 27. januar
- 24. februar
- 31. marts
- 21. april

Undervisningen foregår i Dansk Erhvervs lokaler, Børsen, Slotsholmsgade 1-3 i tidsrummet kl. 15-20.

Efterår 2022 i Vejle

Der er endnu ikke fastlagt datoer for undervisningen i efteråret 2022
Undervisningen forventes afholdt på Vestre Engvej 51 C, Vejle i tidsrummet kl. 15-20.

Læringslaboratorier og erhvervscases

Undervisningen foregår i læringslaboratorier og varetages af eksterne anerkendte oplægsholdere samt specialister fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark. Der arbejdes praksisnært og løsningsorienteret med deltagernes erhvervscases.
 
Praktisk
Tilmelding
Tilmelding til uddannelse kan ske ved at klikke her.
 
Pris
Kr. 5.750 pr. deltager inkl. eksamen på diplomniveau, litteratur og forplejning.
  
Sted
Uddannelsen afholdes 1-2 gange om året i skiftevis i København og Vejle.
 
Tidspunkt
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 15-20.
  
Omfang
Omfang: Bestyrelsesuddannelsen forløber over fire eftermiddage/aftener á fem timer.
Uddannelsen er bygget op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen i ledelse og giver mulighed for at opnå 5 ECTS-point.
Pensum er ca. 600 sider.
 
Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.
 
Kontakt
Kontakt Kåre Skarsholm, chefkonsulent i Selveje Danmark, for nærmere oplysninger på 41870804 / ksk@selveje.dk