Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse


Selveje Danmark udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og suppleringskurser. 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 
Når Selveje Danmark har valgt at udbyde uddannelsen, skyldes det, at vi ønsker at lave en arbejdsmiljøuddannelse, der er så tæt på den virkelighed, som man finder i en selvejende organisation på velfærdsområdet. 

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og bliver gennemført som et 3 dagskursus fordelt
på 2 dage efterfulgt af 1 dag. Mellem de to dage vil der være en opgave, der skal løses i
arbejdsmiljøgruppen lokalt.

Kurset tager udgangspunkt i arbejdsmiljøforholdene i deltagernes respektive organisation. Et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljø.

Du vil på kurset:

  • Blive bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
  • Forstå arbejdsgiveres, lederes og ansattes ansvar
  • Lære metoder til at forebygge risici
  • Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
  • Lære at bruge jeres Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt
  • Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
  • Lære at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
  • Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker og utilsigtede episoder

Målgruppe: Sikkerhedsrepræsentanter og ledere, der efter arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. 

Dato og tid: Dato og tid: Den 21 + 22. oktober + 13. november 2024 kl. 8.30-16.15
Sted: Glad Fonden, Rentemestervej 45-47, 2400 København NV

Pris: kr. 3.600 ex moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 4.000 ex moms. 

Tilmelding: Tilmelding skal ske på: tilmelding@selveje.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse deltagernes fulde navn, samt mail. Hvis der er særlige madallergier/-hensyn så skriv også gerne det.

Suppleringskursus: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  
Arbejdsmiljøloven stiller krav om at arbejdsmiljøorganisationen en gang om året skal gennemføre ”den årlige arbejdsmiljødrøftelse”. Men hvad dækker den drøftelse over? Hvilke temaer er relevante? Og hvordan får man samlet sammen på arbejdsmiljødrøftelsen så den giver mening – både i forhold til arbejdstilsynet, hvis de kommer forbi og hos jer selv.

På suppleringskurset vil vi sætte fokus på det, og vi gennemfører kurset således, at deltagerne på dagen faktisk gennemfører arbejdsmiljødrøftelsen.

Målgruppe: Det anbefales, at hele arbejdsmiljøorganisationen (både ledere og medarbejderrepræsentanter) deltager på samme kursus. Det skyldes, at dagen netop handler om gruppens arbejde og at der gennemføres en egentlig arbejdsmiljødrøftelse under kurset.

Dato og tid: Den 8. oktober 2024 kl. 9.30-15.00
Sted: Glad Fonden, Rentemestervej 45-47, 2400 København NV

Pris: kr. 1.900 ex moms for medlemmer af Selveje Danmark.