Kursus i medicinhåndtering


Selveje Danmark tilbyder løbende kursus i korrekt håndtering af medicin på det sociale område. Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde. 

Det risikobaserede sundhedstilsyn har eksisteret siden 2017. Tilsynet ser kvaliteten af leverede ydelser på sundhedsområdet. På socialområdet fokuserer tilsynet på medicinhåndtering og journalføring – og der er fortsat mange bosteder der oplever at have større eller kritiske problemer.

Formålet med kurset er derfor at give personalet en større forståelse for den daglige håndtering af medicin, så kvalitet og sikkerhed i medicinhåndtering løbende kan udvikles.

Kurset tager bl.a. udgangspunkt i: 

  • Viden om lovgivning om medicinhåndtering
  • Viden om og forståelse af sikring af kvalitet og sikkerhed
  • Kendskab til relevante instrukser
  • Mulighed for at arbejde efter gældende instrukser
  • Mulighed for at forebygge risici for utilsigtede hændelser samt at forholde sig til, registrere og bidrage til læring af disse
  • Mulighed for at bidrage til at forbedre og sikre arbejdsgange
  • Bevidsthed om konsekvenserne af uddelegering af medicinansvar fra lægen
  • Bevidsthed om egen rolle og betydningen af at arbejde efter instruktionerne i relation til sikker medicinhåndtering

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til ikke-autoriserede sundhedspersoner. 

Dato:
Dato og tid: Den 10. oktober 2024 kl. 9.00-15.00
Sted: Betty Sørensen Parken, Betty Sørensen Parken 14A, 7100 Vejle

Pris: kr. 1.600 ex moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre organisationer er prisen kr. 2.000 ex moms. 

Du er også altid velkommen til at kontakte Selveje Danmarks sekretariat for at høre nærmere.