Sundhedsjura


Selveje Danmark afholder løbende kurser i sundhedsjura. 

Lovgivningen er kompliceret både på social og sundhedsområdet. Hvornår agerer man under hvilken lov? Hvad skal man generelt være opmærksom på ift. gældende ret, når det kommer til svare borgere, der i nogle situationer også er midlertidigt eller varigt inhabile? 

Ovenstående kan skabe tvivl om arbejdet, hvilket kan føre til fejl og i værste fald konsekvenser for både borgere og personale. Derfor er det vigtigt at have juraen på plads. 

Medarbejdere, der står med det praktiske arbejde, vil på kurset få viden om sundhedsjura, så de kender regelgrundlaget og kan handle derefter. Det vil sikre borgernes restsikkerhed - og typisk også øge arbejdsglæden hos medarbejdere. 

Kurset afholdes fysisk og afvikles over to halve dage. Typisk fra kl. 10.00-14.00. 

Kursets indhold er bl.a.: 

  • Sundhedsloven 
  • Serviceloven - herunder komplicerede regler om magtanvendelse 
  • Tvangsbehandlingsloven
  • Psykiatriloven 
  • Autorisatonsloven 

Kurset veksler mellem en behandling af stoffet, dialog og cases og er praktisk orienteret med konkrete eksempler fra hverdagen. 

Dato:
Dato og tid: Den 8 + 22. november 2024 kl. 10.00-14.00 (Begge dage er en del af undervisningen)
Sted: Glad Fonden, Rentemestervej 45-47, 2400 København NV

Tilmelding: Tilmelding skal ske på: tilmelding@selveje.dk. Ved tilmelding bedes du oplyse deltagernes fulde navn, samt mail. Hvis der er særlige madallergier/-hensyn så skriv også gerne det.

Pris: kr. 2000 ex moms for medlemmer af Selveje Danmark. 

Og ellers er du altid velkommen til at kontakte Selveje Danmarks sekretariat for at høre nærmere.